Ogłoszenie o naborze formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie

Ogłoszenie o naborze do udziału w projekcie "Fundusze szkoleniowe w MSP"

 

 

 „PRACODAWCY POMORZA I KUJAW” ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OGŁASZA NABÓR DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

 

„FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP”

 

O otrzymanie bezzwrotnego wsparcia mogą ubiegać się mikro, mali  i średni przedsiębiorcy (MMŚP) posiadający siedzibę lub oddział w województwie kujawsko – pomorskim, z wyłączeniem podmiotów  wskazanych w Rozdziale 6  Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia, dostępnego na stronie internetowej www.pracodawcy.info.pl.

Realizacja Projektu  podzielona jest na 2 etapy:

I. Działania doradczo-szkoleniowe:

Wsparcie polegające na przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych i opracowaniu planów szkoleniowych i regulaminów funduszy szkoleniowych dla 20 MMŚP.
 
II. Dokapitalizowanie Funduszy Szkoleniowych w MMŚP na realizację  planów szkoleniowych:

Firmy, które zakończą I etap realizacji projektu mogą ubiegać się o dokapitalizowanie Funduszu Szkoleniowego na warunkach określonych w Rozdz. 10 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia.

Maksymalne wsparcie finansowe na realizację opracowanych planów szkoleniowych wynosi  27 000,00 PLN – co stanowić będzie 85 % Funduszu Szkoleniowego. Pozostałe 15 % stanowi wkład własny przedsiębiorcy realizującego plan szkoleniowy.

Wsparcie udzielane w ramach Projektu stanowi pomoc de minimis i  jest  udzielane na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2012 poz.1064 ze zm.).

Nabór będzie prowadzony od dnia 04 lutego 2014 roku do dnia 11  lutego 2014 roku w godzinach pracy Biura Projektu, tj. od pn do pt w godz. 8.00- 16.00.

Miejscem składania formularzy zgłoszeniowych wraz załącznikami jest siedziba Biura Projektu: „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia