Realizacja planów szkoleniowych

Beneficjenci realizują swoje plany szkoleniowe, na które otrzymali dokapitalizowanie.
Wsród tematów szkoleniowych realizowanych w ramach otrzymanego wsparcia występują szkolenia związane zarówno z doskonaleniem umiejętnosci miękkich (motywowanie pracowników, delegowanie zadań, ocena pracownicza, komunikacja), szkolenia językowe( język angielski, włoski, niemiecki), szkolenia z zakresu sprzedaży, szkolenia dotyczące zarządzania produkcją i jej usprawnianiem, szkolenia dotyczące planowania strategicznego czy zarządzania kontraktami.

Beneficjenci na bieżąco składają w Biurze Projektu rozliczenia z rzeczowej realizacji planu szkoleniowego.

Pracodawcy Pomorza i Kujaw jako partner społeczny wspomaga Beneficjentów w realizacji planów szkoleniowych. Pomoc polega na wsparciu w procedurze wyboru wykonawców usług szkoleniowych, wyborze miejsca szkolenia, wyjasnia zasady rozliczania otrzymanych srodków. Monitoruje również realizację szkoleń przez Beneficjentów.

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia