Rozpoczęcie procesu szkoleniowego

Rozpoczynamy realizację szkoleń w ramach II etapu projektu "Fundusze szkoleniowe w MSP". Z wszystkimi Beneficjentami podpisano już umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Stopniowo w miarę dopełnienia wszystkich formalności wynikających z Regulaminu wypłacane są środki finansowe na realizację planów szkoleniowych.

 

Zachęcamy do bieżącego kontaktu z Biurem Projektu w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących realizacji szkoleń.

 

Przypominamy o obowiązku przekazywania informacji o każdym realizowanym szkoleniu do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym realizowane jest szkolenie.

 

 

 

Podstrona projektu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia