Mediacje i arbitraż

Prowadzimy usługi w zakresie mediacji i arbitrażu:
•    występowanie ze środkami odwoławczymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
•  działania arbitrażowe i mediacyjne pomiędzy przedsiębiorcami a administracją rządową i samorządową oraz związkami zawodowymi.

Czym jest arbitraż?
Celem usługi arbitrażu jest doprowadzenie do zbliżenia stanowisk stron i pomoc w rozstrzygnięciu sporu. Podstawą do ugody może być to, co jest rozsądne dla stron a nie rezultat, który zostałby osiągnięty w momencie zastosowania przepisów prawnych. Arbitrami są osoby o nieposzlakowanej opinii, eksperci z branży, jakiej spór dotyczy. Postępowanie toczy się przed Sądem Polubownym.

Czym są mediacje?
Mediacje są poufnym, dobrowolnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności cieszącej się ich zaufaniem osoby trzeciej. Mediacje prowadzone są w atmosferze bezstronności, gdzie strony mają równe prawo głosu i są jednakowo traktowane przez mediatora. Wymierną korzyścią skorzystania z tego rodzaju usług jest oszczędność czasu oraz relatywnie niższe koszty względem postepowania sądowego.

Szczególową ofertę wspólpracy prezentujemy na indywidualne zapytanie Klienta.

Kontakt:
 Dyrektor Biura
 Hanna Wygocka
e-mail: biuro@pracodawcy.info.pl
 tel. +48 52 524 09 20
mobile: 601627581

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia