Mediacje i arbitraż

Pracodawcy Pomorza i Kujaw prowadzą usługi w zakresie mediacji i arbitrażu:
•    występowanie ze środkami odwoławczymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
•    Sąd Polubowny, który stwarza możliwości szybkiego rozstrzygania sporu pomiędzy stronami z wyjątkiem spraw o alimenty - regulamin Sądu Polubownego,
•    działania mediacyjne pomiędzy przedsiębiorcami a administracją rządową i samorządową oraz związkami zawodowymi.

Czym jest arbitraż?
Celem usługi arbitrażu jest doprowadzenie do zbliżenia stanowisk stron i pomoc w rozstrzygnięciu sporu. Podstawą do ugody może być to, co jest rozsądne dla stron a nie rezultat, który zostałby osiągnięty w momencie zastosowania przepisów prawnych. Arbitrami są osoby o nieposzlakowanej opinii, eksperci z branży, jakiej spór dotyczy. Postepowanie toczy się przed Sądem Polubownym.

Czym są mediacje?
Mediacje są poufnym, dobrowolnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności cieszącej się ich zaufaniem osoby trzeciej.
Mediacje prowadzone są w atmosferze bezstronności, gdzie strony mają równe prawo głosu i są jednakowo traktowane przez mediatora.
Wymierną korzyścią skorzystania z tego rodzaju usług jest oszczędność czasu oraz relatywnie niższe koszty względem postepowania sądowego.

Kontakt:
 Dyrektor Biura
 Hanna Wygocka
e-mail: wygocka@pracodawcy.info.pl
 tel. +48 52 524 09 20 wew. 25
mobile: 601627581

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia