Cykl debat branżowych zakończony z PESĄ

Branże elektroniczna i elektromaszynowa zamknęły cykl debat branżowych Pracodawców Pomorza i Kujaw realizowanych w ramach projektu „Dialog pracodawców Pomorza i Kujaw”. Przygotowujemy podsumowanie wszystkich sześciu debat. Tymczasem prezentujemy fotorelację  i kilka najważniejszych informacji po dwóch ostatnich debatach wartościowego cyklu.

 

 

Branża elektroniczna:

Jako ekspert środowisko naukowe reprezentował dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP z Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przemysłowego w Bydgoszczy. Przedsiębiorców - Janusz Nowastowski z firmy Elnowa, dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki (na zdj. z prawej).
Debata branży elektronicznej

Branża elektromaszynowa:

Stanisław Mroziński profesor nadzwyczajny UTP, Kierownik Instytutowego Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Mechanicznej reprezentował środowisko akademickie a Sebastian Kamecki (na zdj. poniżej z lewej), dyrektor produkcji, prokurent PESA Bydgoszcz SA Pojazdy Szynowe.
Debata branży elektromaszynowej
Moderatorem był Maciej Grześkowiak szef działu public relations PESY.
Wnioski prelegentów jak i gości zabierających głos w dyskusji były w obu przypadkach bardzo zbliżone. Prezentują je także załączone slajdy z prezentacji. Przedstawiciele sektora mikro przedsiębiorstw,  jak i dyrektorzy średnich i dużych firm jak Twerd z Torunia, bydgoska PESA, Belma Accessories Systems czy Hydrotor z Tucholi oraz przedstawiciele edukacji (Zespołów Szkół Mechanicznych, Elektronicznych, UTP) zgadzali się, że dla wszystkich zainteresowanych niekorzystną była likwidacja szkół przyzakładowych. Dzielili się także podobnymi spostrzeżeniami, iż brakuje im kadry wyspecjalizowanej w konkretnych sektorach jak np. spawaczy. Powtarzały się także opinie wyrażające dezaprobatę a niekiedy oburzenie w związku z trudnościami jakie napotykają przedsiębiorcy wymienionych sektorów w administracji, urzędach na drodze rozwoju swoich firm czy ubiegania się o fundusze unijne.
Przedsiębiorcy podkreślali także fakt, że warto łączyć firmy i instytucje, wymieniać doświadczenia, wspierać wzajemnie działając czy to w związkach podobnych Pracodawcom Pomorza i Kujaw, klastrach branżowych czy izbach gospodarczych.
Przypominamy: wnioski z sześciu spotkań branżowych mają posłużyć pracom Pracodawców Pomorza i Kujaw w zespołach eksperckich, komitecie monitorującym, komisji dialogu społecznego. Podsumowania ekspertów-naukowców uczestniczących w debatach w części już powstały, kolejne są opracowywane. Uczestnikom wszystkich spotkań, prelegentom dziękujemy za aktywny udział.

Wybrane slajdy prezentacji z debaty branży elektronicznej (autor dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP)
Elektronika


Wybrane slajdy prezentacji z debaty branży elektromaszynowej (autor Stanisław Mroziński, prof. UTP)

 


Wacław Kropiński, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A.


Piotr Terlecki, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
wiceprezes Pracodawców Pomorza i Kujaw

Sebastian Kamecki, dyrektor produkcji PESA SA Pojazdy Szynowe Bydgoszcz

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia