Inicjatywa Środkowoeuropejska ogłasza konkurs na projekty dot. walki z epidemią COVID-19

Informujemy, że Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) w porozumieniu z państwami członkowskimi IŚE ogłosił w związku z walką z epidemią COVID19 nadzwyczajny konkurs projektowy.
Inicjatywa Środkowoeuropejska (IŚE: ang. Central European Initiative – CEI) skupia obecnie 17 państw: Albanię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Macedonię Północną, Mołdawię, Polskę (od 1991 r.), Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię, Ukrainę, Węgry i Włochy.

Cel konkursu:
Celem konkursu jest wspieranie społeczności i terytoriów państw członkowskich IŚE w obliczu sytuacji kryzysowej jaką jest epidemia. Przyznane zostaną małe dotacje na konkretne działania/ projekty na poziomie lokalnym w krajach IŚE.

Termin składania wniosków: 9 kwietnia 2020 r.

Obszary wsparcia:
Dotacje IŚE w ramach ogłoszonego konkursu zostaną przydzielone na działania w 3 obszarach:
• Opieka zdrowotna i telemedycyna (MED);
• Edukacja i e-learning/nauczanie na odległość (EDU);
• Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSME).

Wartość dofinansowania:
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację IŚE do 100% wartości projektu, a maksymalnie do kwoty 40 tys. euro. Łączna kwota przeznaczona na konkurs to 600 tys. Euro.

Dla kogo wsparcie:
O dotację mogą się ubiegać wszystkie podmioty publiczne i prywatne mające siedzibę i zarejestrowane w państwie członkowskim IŚE. Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków.
Wszyscy wnioskodawcy muszą określić swoje status prawny w formularzu wniosku, odwołując się odpowiednio do odpowiedniego ustawodawstwa lub aktu prawnego.
Organizacje pozarządowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, jak również podmioty prywatne załączają oficjalny dokument potwierdzający rejestrację na formularzu zgłoszeniowym z grzecznościowym tłumaczeniem na język angielski.

Możliwy zakres projektów:

Dla obszaru 1: Opieka zdrowotna i telemedycyna (MED):
• zakup sprzętu w celu zaspokojenia pilnych potrzeb medycznych;
• zakup oprogramowania medycznego i innych narzędzi informatycznych w celu ułatwienia praktyk telemedycznych;
• organizacja seminariów online (webinarów) w celu ułatwienia transferu wiedzy pomiędzy i wśród ekspertów i operatorów w dziedzinie opieki zdrowotnej (z unijnych państw-członków IŚE do tych członków IŚE pozostających poza UE);
• realizacja i produkcja materiałów informacyjnych (infografie, wideo, media społecznościowe) kampanie) mające na celu ułatwienie rozpowszechniania wiedzy i podnoszenia świadomości na temat środków, w tym higienicznych, aby uporać się z rozprzestrzenianiem się COVID-19;
• tłumaczenie dokumentów, materiałów informacyjnych i prac badawczych na języki narodowe państw członkowskich IŚE nie będących członkami UE.

Dla obszaru 2: Edukacja i e-learning/uczenie się na odległość (EDU):
• zakup sprzętu do celów e-learningu, w tym sprzętu komputerowego (szkolne tablice cyfrowe), komputer, laptopy, tablety, urządzenia itp.) oraz oprogramowanie (narzędzia online, platformy do obsługi na odległość nauki, itp.);
• organizowanie seminariów internetowych (webinarów) w celu ułatwienia transferu wiedzy między i wśród ekspertów i operatorów w dziedzinie edukacji (z unijnych państw-członków IŚE do tych członków IŚE pozostających poza UE).

Dla obszaru 3: Wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSME):
• zakup sprzętu ułatwiającego inteligentną pracę, w tym sprzętu komputerowego (komputery, laptopy), tablety, urządzenia itp.) oraz oprogramowanie (narzędzia online, platformy do inteligentnej pracy itp.);
• organizacja seminariów online (webinarów) w celu ułatwienia transferu wiedzy między i wśród ekspertów i podmiotów gospodarczych (z unijnych państw-członków IŚE do tych członków IŚE pozostających poza UE);
• zakup usług doradczych ułatwiających innowacje, ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji i dematerializacji przedsiębiorstw.

Warunki uzyskania wsparcia:
Szczegóły ww. konkursu opisane zostały na oficjalnej stronie internetowej: https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-...
Znajduje się tam również wniosek (application form) oraz informacje dot. sposobu jego przekazania do Sekretariatu Wykonawczego IŚE.

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela:
Robert Adam Szadurski
Departament Polityki Europejskiej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
Telefon: +48 22 523 9150
robert.szadurski@msz.gov.pl

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia