Jak tworzyć produkty zorientowane na użytkownika? Relacja z Rozmów o biznesie 12.04.2018r.

W ramach „Rozmów o biznesie” dyskutujemy o różnych aspektach rozwoju biznesowego, ale ich wspólnym mianownikiem zawsze są potrzeby klienta. Tak było również podczas kolejnego spotkania networkingowego dla firm członkowskich Pracodawców Pomorza i Kujaw. Skorzystaliśmy z zaproszenia Emila Klucza, Dyrektora ds. Sprzedaży PASSIO GROUP.
Emil Klucz z pasją zaprezentował nam zakres działalności firmy. W PASSIO GROUP początkiem innowacji są potrzeby człowieka. Firma czerpie bardzo mocno z metodyki design thinking, modeluje, prototypuje, testuje, projektuje i wreszcie dostarcza gotowy produkt. Łączy rozwiązania technologiczne z elastycznym myśleniem o produkcie poprawiającym jakość codziennego życia. Klientami PASSIO GROUP są firmy z branży medycznej, farmaceutycznej, elektrotechnicznej, lotniczej i IoT. To na zlecenie tych klientów PASSIO GROUP podejmuje się realizacji zaawansowanych projektów, których procesy skupiają się na analizie strategicznej, rozeznaniu dostępnej wiedzy technicznej i czystości patentowej, opracowaniu nowych produktów lub rozwiązań technicznych z wykorzystaniem metod zorientowanych na użytkownika, a następnie przygotowaniu koncepcji ich wdrożenia na rynek. Przykładem projektów realizowanych przez PASSIO GROUP jest opracowanie i wprowadzenie na rynek, na zlecenie klienta farmaceutycznego, leku pozytywnie wpływającego na florę bakteryjną układu pokarmowego, o czym opowiedział Adam Sikora - Koordynator Merytoryczny Projektów.

Passio Group
Naszym przewodnikiem po nowoczesnych wnętrzach PASSIO GROUP był Waldemar Wiśniewski, Specjalista ds. Analizy Badań Naukowych. Poznaliśmy metodę pracy nad opracowaniem innowacyjnych rozwiązań. PASSIO GROUP wypracowało metodę, która w obecnej wersji składa się z sześciu kroków. Proces ten został nazwany PIW – Passio Innovation Way. Jego przejście sprawia, że firma podejmuje minimum ryzyka, jednocześnie osiągając maksymalny wynik badawczy i handlowy. Pierwszym etapem jest INSPIRATIONAL GLANCE – czyli ogólne spojrzenie na obszar, w który wpisuje się idea. Etap ten trwa od miesiąca do dwóch. Kolejnym krokiem jest myślenie przyszłościowe (DEEP FUTURE THINKING), które trwa kilka miesięcy. Zbierane są szczegółowe informacje biznesowe i naukowe, które mogą wpłynąć na powodzenie projektu, przygotowanie założeń finansowych i technologicznych. Kolejnym krokiem jest BIODESIGN - to główny etap projektowania, który opiera się na Design Thinking, czyli kompleksowej metodyce wspomagającej proces analizy problemów i oczekiwań użytkowników, kończąca się generowaniem pomysłów i przygotowaniem wyjściowej wersji modelu funkcjonalnego. Ten etap trwa nawet pół roku i prowadzi do kolejnego etapu PRODUCT ENGINEERING (6-9 miesięcy), gdzie trwa praca nad uzbrojeniem modelu funkcjonalnego we właściwą technologię wytwarzania, umożliwiająca wykonanie końcowego prototypu, a dalej produkcji testowej. PRODUCTION ENGINEERING, następujący po PRODUCT ENGINEERING, może trwać nawet rok, bowiem skupia się na przygotowaniu prototypu do produkcji na dużą skalę. To tu należy zaplanować łańcuch dostaw, weryfikować wszystkich niezbędnych dostawców Cały proces zamyka PRODUCT IMPACT czyli zbieranie doświadczeń związanych z wprowadzeniem produktu na rynek i monitorowaniem reakcji jakie wywołał.

Passio Group
Podczas dyskusji zastanawialiśmy się, w jaki sposób PASSIO GROUP szacuje ryzyko oraz skąd wie jak stworzyć produkt, który trafi w potrzeby dużych grup społecznych? Oczywiście nie ma na to prostych rozwiązań. To proces, który ciągle się zmienia, na którego przebieg cały czas wpływa mnóstwo czynników wynikający ze zmieniających się potrzeb i nowych modeli biznesowych. Dlatego PASSIO GROUP ciągle obserwuje rynek w wymiarze globalnym, współpracuje z wieloma partnerami w skali świata po to, aby wychwytywać zmieniające się trendy. Codziennie analizuje też nowo opatentowaną wiedzę. Ciągle identyfikuje i szacuje ryzyko. Bo największe zagrożenia dla innowacyjnych projektów wynikają właśnie z tego, że inni gracze rynkowi też wprowadzają, często podobne rozwiązania.

Passio Group
Składamy podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w czwartkowym spotkaniu networkingowym. Szczególnie dziękujemy Emilowi Kluczowi oraz Waldemarowi Wiśniewskiemu i Adamowi Sikorze, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami biznesowymi.

GALERIA ZDJĘĆ - Jak tworzyć produkty zorientowane na użytkownika? 12.04.2018r.

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia