Konferencja podsumowująca projekt "Dialog Pracodawców Pomorza i Kujaw" 28.05.2015 r.

Pracodawcy Pomorza i Kujaw uroczyście podsumowali kończący się 30.06.2015 r. projekt "Dialog pracodawców Pomorza i Kujaw". 28.05.2015 r. w obecności 250 gości, w tym członków organizacji, przedstawicieli władz oraz związków zawodowych zreasumowano realizację działań projektu.

 

Projekt „Dialog pracodawców Pomorza i Kujaw” służył wzmocnieniu potencjału eksperckiego i organizacyjnego Pracodawców Pomorza i Kujaw do realizacji dialogu społecznego. Jego istotnym celem był też wzrost uczestnictwa  pracodawców w dialogu społecznym prowadzonym przez Pracodawców Pomorza i Kujaw, a także wzrost świadomości na temat dialogu społecznego wśród regionalnych przedsiębiorców.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Rozwój dialogu społecznego, Podziałania 5.5.2.: Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego.

W projekcie zaplanowano trzy główne zadania:

  • przygotowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej dialogu społecznego i związku pracodawców,
  • program szkoleniowy związku pracodawców,

wdrożenie platformy elektronicznej wspierającej zarządzanie i komunikację w związku pracodawców.

 

Swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście w tym  dr Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP, Wicewojewoda Kujawsko- Pomorski Elżbieta Rusielewicz, Wicemarszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego Edward Ostrowski. Nie zabrakło także przedstawicieli nauki w osobach prof. dr hab. Marka Bielińskiego- Prorektora UTP ds. współpracy z gospodarką i zagranicą, Krzysztofa Sikory Prezydenta Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy czy prof. dr hab. Janusza Kutta Prorektora Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Jako strony dialogu społecznego nie mogło zabraknąc reprezentantów związków zawodowych: Haralda Matuszewskiego Przewodniczącego Rady Regionu OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Haliny Peplińskiej Wiceprzewodniczącej  Zarządu Województwa FZZ czy Leszka Walczaka Przewodniczącego Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ "Solidarność".

Dzięki reprezenatcji wszystkich stron dialogu społecznego można było konstruktywnie dyskutować m.in. na temat wpływu strony pracodawców na projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, równości szans w dialogu społecznym i roli kobiet czy relacjach ze związakami zawodowymi oraz zmianie formuły dialogu regionalnego. Matriały z konferencji znajdą Państwo poniżej.

 

 

 

 

Materiały z konferencji:

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

REGIONALNY DIALOG SPOŁECZNY

DIALOG SPOŁECZNY NA POZIOMIE ZAKŁADU PRACY

WPŁYW STRONY PRACODAWCÓW NA PROJEKT USTAWY O RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia