Obchodzimy jubileusz 25 - lecia Pracodawców Pomorza i Kujaw!

Podsumowujemy 25-lecie działania Pracodawców Pomorza i Kujaw. Już 17 listopada br. kujawsko-pomorscy przedsiębiorcy i ich partnerzy spotkają się na uroczystej Gali Jubileuszowej w Bydgoskim Centrum Targowo – Wystawienniczym.

Od 25 lat działamy na rynku kujawsko-pomorskim. Historia Pracodawców Pomorza i Kujaw rozpoczęła się w Bydgoszczy. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych obnażyła się słabość polskiej gospodarki. Załamanie tradycyjnych rynków, galopująca inflacja oraz problemy finansowe powodowały duże napięcia. Firmy borykały się z roszczeniami pracowników. Potrzebny był skuteczny mediator i … powstał Bydgoski Związek Pracodawców. Później rozwinęliśmy naszą działalność o inne dziedziny, kilka razy zmieniliśmy nazwę organizacji, ale nigdy nie odeszliśmy od jej głównego celu, czyli od reprezentowania interesu przedsiębiorców.  

W czasie transformacji gospodarczej ze smutkiem obserwowaliśmy upadłość coraz większej ilości firm. Uczestniczyliśmy w wielu rozmowach, w trudnych negocjacjach. Uzmysłowiło to zarówno nam, jak i przeciwnej stronie tych spotkań, czyli związkom zawodowym, że  tylko porozumienie, a nie wzajemne oskarżenia, są drogą wyjścia z trudnej sytuacji. A  uczyliśmy się tego od najlepszych! Od początku działalności jesteśmy członkiem Pracodawców RP, kiedyś Konfederacji Pracodawców Polskich. To w tej ogólnokrajowej strukturze przekonaliśmy się, że siłą wspólnego głosu można wiele zdziałać. Odczuwamy to również dzisiaj. Mimo, że coraz trudniej jest prowadzić dialog społeczny ze stroną rządową, to dzięki działaniom Pracodawców RP widzimy, że skuteczność można osiągnąć poprzez konsekwentne prezentowanie racjonalnych rozwiązań.

Z rozpoczętego 25 lat temu  dialogu rozwinął się kapitał, dzięki któremu wspieramy nieustająco nasze firmy członkowskie. Ilość naszych partnerów, z którymi dzisiaj prowadzimy dialog jest znacząco większa. To już nie tylko związki zawodowe. To także wiele instytucji rządowych i samorządowych, a także organizacje gospodarcze i pozarządowe. W tym gronie szczególną uwagę przykładamy do koncepcji zgłaszanych przez uczelnie wyższe. To od ich rozwoju zależy przyszłość biznesu. Dlaczego? Bo przecież niemożliwe jest rozwijanie firmy bez dobrze przygotowanej  kadry i innowacyjnych wyników pracy naukowców.

O tym ,że naszym kuczowym wyzwaniem jest łączenie działań biznesu i nauki wiedzieliśmy już w momencie akcesji kraju do Unii Europejskiej. Małymi krokami, wykorzystując dostęp do funduszy unijnych, prowadziliśmy inicjatywy wspierające współpracę tych dwóch światów. Jednak seminaria, szkolenia i doradztwo to wciąż było za mało. W końcu w 2010 roku nasza organizacja została obdarzona zaufaniem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i rozpoczęła budowę programu Voucher Badawczy. Na przestrzeni kolejnych lat udzieliliśmy dofinansowania wielu przedsiębiorcom, którzy nawiązali współpracę z jednostkami naukowymi i  zdobyli innowacyjną wiedzę. Mamy nadzieję, że program ten na stałe wpisze się w system rozwoju innowacyjnego.

Pracodawcy Pomorza i Kujaw to sieć regionalnych przedsiębiorców, którzy chcą współpracować, którzy mają taką potrzebę! Są gotowi na dzielenie się z innymi najcenniejszą rzeczą, jaką posiadają, czyli swoją wiedzą i doświadczeniem. Angażują się w sprawy publiczne. Wymieniają się kontaktami i informacjami w ramach spotkań networkingowych. Po prostu wspierają się w prowadzeniu biznesu. 

Pracodawcy Pomorza i Kujaw zrzeszają  już prawie 300 firm! Dzisiaj to wiodąca, regionalna organizacja pracodawców. Jesteśmy kluczowym  partnerem zapraszanym do współpracy w innowacyjnych projektach i zespołach doradczych ważnych dla rozwoju gospodarczego. Integrujemy przedsiębiorców i wspieramy ich w rozwoju innowacyjnym. Zapewniamy  im  także usługi biznesowe niezbędne przy zdobywaniu nowych rynków i budowaniu pozycji konkurencyjnej. Intensywnie wykorzystujemy w tym celu fundusze unijne. Jesteśmy też rozpoznawani jako instytucja promująca społeczną odpowiedzialność biznesu. Dbamy o przestrzeganie zasad fair play w relacjach gospodarczych. Wspólnie pokazujemy, że biznes ma pozytywny wizerunek.

 

O HISTORII PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia