Ostatnia szansa na bezpłatne szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracodawców - GRUDZIEŃ

Pracodawcy Pomorza i Kujaw

zapraszają na

BEZPŁATNE

Szkolenie okresowe z zakresu BHP
dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

 

realizowane na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla:

a) pracodawców,w szczególności pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw, w tym rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy, w szczególności prowadzących działalność gospodarczą w sektorach przetwórstwa przemysłowego, handlu, naprawy pojazdów samochodowych,  opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, budownictwie, transporcie, edukacji i gospodarce magazynowej.

b) innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników  wydziałów i innych komórek organizacyjnych)

 

Celem szkolenia jest uzyskanie i uaktualnienie przez uczestnika szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,

b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

c) metod ochrony przed zagrożeniami oraz postępowania w przypadku ich zaistnienia,

d) świadomości znaczenia bezpieczeństwa w pracy.

 

Terminy najbliższych szkoleń:

04-05.12.2017  Bydgoszcz, godz. 9-15  niedostępne

07-08.12.2017  Toruń, godz. 9-15

11-12.12.2017  Bydgoszcz, godz. 9-15

13-14.12.2017  Bydgoszcz, godz. 9-15   niedostępne

18-19.12.2017  Bydgoszcz, godz. 9-15

20-21.12.2017  Bydgoszcz, godz. 9-15

 

Miejsce szkolenia: o dokładnym adresie szkolenia poinformujemy na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Celem zgłoszenia na szkolenie proszę o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego mailem na adres szkolenia@pracodawcy.info.pl ze wskazaniem terminu szkolenia najpóźniej na 4 dni przed wybranym terminem szkolenia.

 

Organizator szkolenia: „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców, ul. Gdańska 141/3/ 6, 85-022  Bydgoszcz, nr KSU: 02/02/2005/052

Kontakt: Joanna Paprocka tel. 601 773 145, szkolenia@pracodawcy.info.pl

 

 

Program szkolenia

Formularz Zgłoszeniowy

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia