Patronat Pracodawców Pomorza i Kujaw - PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2018

Pracodawcy Pomorza i Kujaw objęli patronatem tegoroczną, XXI już edycję Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
„Przedsiębiorstwo Fair Play” to firma przestrzegająca przepisów prawa oraz przyjętych norm społecznych, uczciwie wywiązująca się z podjętych zobowiązań, wykazująca szacunek wobec partnerów biznesowych, stosująca zasady uczciwej konkurencji i przejrzystości informacji, biorąca odpowiedzialność za pracowników, środowisko naturalne i społeczność lokalną. Takie wartości promuje Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” – niezależny instytut badawczy, który we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą organizuje Program „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Czym certyfikat jakości biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” różni się od innych? Jest oparty na rzetelnej, dogłębnej weryfikacji. Istotną rolę pełni spotkanie w siedzibie firmy, które pozwala audytorowi zarówno na zapoznanie się z wymaganymi dokumentami, jak i rozmowę z pracownikami czy przedstawicielami związków zawodowych. Dzięki temu oceniane są sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów.
Legitymowanie się tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play” przekłada się na odbiór firmy przez otoczenie biznesowe. Jest to też rodzaj zobowiązania, które motywuje do dalszej pracy i zachęca do poszukiwania nowych rozwiązań ulepszających działanie firmy. Dla Laureatów programu logo Programu staje się nieodłącznym elementem działań wizerunkowych, promocyjnych i marketingowych. Stanowi komunikat skierowany do pracowników, kontrahentów, klientów i wszystkich zainteresowanych, że przedsiębiorstwo kieruje się zasadami etyki biznesu.

Pracodawcy Pomorza i Kujaw

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2018

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia