Przedsiębiorstwo Fair Play

Zostań laureatem kolejnej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” i zdobądź najbardziej rozpoznawalny certyfikat rzetelności w Polsce! Jest to ogólnopolski program promocji kultury przedsiębiorczości, realizowany od 1998 r. przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej, nagradzający firmy, które w relacjach z klientami, dostawcami, pracownikami, społecznością lokalną oraz władzą lokalną i państwową postępują fair play. Poprzez rzetelność weryfikacji program stał się pożądanym narzędziem budowania prestiżu i wiarygodności firm na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.
Więcej informacji na temat programu i bieżącej XVII edycji można znaleźć na stronie: http://www.fairplay.pl/

Korzyści:

       - Uzyskanie certyfikatu rzetelności (certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest czytelny nie tylko dla polskich partnerów, lecz również dla kontrahentów zagranicznych, jest jasnym przesłaniem, deklaracją stosowania najwyższych standardów etycznych i rzetelności w działalności gospodarczej),

       - Możliwość legitymowania się znakiem "Przedsiębiorstwo Fair Play" (poprzez uniwersalną wymowę logo i rzetelności weryfikacji  
       - program jest skutecznym narzędziem budowania prestiżu firmy na rynku ogólnopolskim i światowym),

       - Wzmocnienie wizerunku firmy, nobilitacja i prestiż (miejsce w elitarnej grupie "Przedsiębiorstw Fair Play" daje możliwość nawiązania nowych korzystnych kontaktów handlowych, a także zwiększa zaufanie zarówno kontrahentów, jak i klientów),

        - Rekomendowanie laureatów władzom regionalnym i lokalnym oraz samorządowi gospodarczemu,

        - Nawiązanie nowych, korzystnych kontaktów handlowych,

        - Większe zaufanie ze strony klientów,

        - Lepsze stosunki z US,

        - Weryfikacja stosunków w firmie przez jej zarząd,

        - Integracja pracowników,

        - Możliwość udziału w programach specjalnych skierowanych wyłącznie do laureatów,

        Szeroka promocja w mediach, podczas spotkań i wydarzeń ogólnopolskich i regionalnych, w biuletynach, w Internecie,

 *Badanie zrealizowane w 2011r. przez TNS OBOP na zlecenie Krajowego Rejestru Długów

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia