RAZEM ratujemy biznes!

Od miesiąca funkcjonujemy w sytuacji kryzysowej wynikającej z pandemii, która już znacząco wpłynęła na funkcjonowanie biznesu. Niestety działania administracji państwowej pokazują, że nie jest zauważana kluczowa rola przedsiębiorców w przezwyciężeniu impasu gospodarczego. Pokazuje to ostateczny kształt tzw. Tarczy Antykryzysowej, która niestety nie ochroni naszych firm. W procesie jej powstawania głos przedsiębiorców był głośno wyrażany. Niestety władze nie chciały go usłyszeć. Panuje bowiem przekonanie, że biznes i tak sobie poradzi.

W tym trudnym czasie musimy się więc wzajemnie wspierać. Teraz jeszcze wyraźniej widzimy, jak ważne jest, aby działać RAZEM. Dlatego zachęcamy przedsiębiorców do wymiany informacji o potrzebach i realizowanych działaniach związanych z niwelowaniem ujemnych skutków pandemii. Każdy z Was może na bieżąco zgłaszać do biura Pracodawców Pomorza i Kujaw pomysły na działania lobbingowe, użyteczne informacje, sprawdzone kontakty i propozycje wspólnych akcji (np. związane z pomocą dla służby zdrowia, z uruchamianiem produkcji nowych wyrobów do walki z koronawirusem, z organizowaniem pracy zdalnej itp.). Zapraszamy do kontaktu pod adresem biuro@pracodawcy.info.pl. Każdy indywidualny głos jest na naszym forum ważny.

Staramy się Was wspierać rzetelną informacją i szybką reakcją na działania administracji. Weryfikujemy zmiany prawne i uruchamiane programy wsparcia. Wpływamy w miarę możliwości na zakres i formę pomocy oferowanej przedsiębiorcom. Ale nie poprzestajemy na tym. Działamy dalej, aby Wasz potencjał biznesowy nie został zmarnowany.

Każdy przedsiębiorca „ciągnie wóz”, czyli swoją firmę, potrzeby jej pracowników i kontrahentów. Dzisiaj to szczególne wyzwanie, ale możemy sobie wzajemnie pomóc. Czekamy na Wasze głosy!

PPIK

 

Poznajcie NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY zrealizowane dotychczas przez Pracodawców Pomorza i Kujaw w czasie pandemii:

- Bieżąca informacja –
Każdego dnia opracowujemy dla Was przydatne informacje, dzięki którym wykorzystanie dostępnych form wsparcia jest łatwiejsze – nie tracicie już czasu na ich samodzielne wyszukanie.
Przykłady:
 Wskazujemy najważniejsze możliwości w tzw. Tarczy Antykryzysowej i sposób ich wykorzystania.
 Współpracujemy z naszą firmą członkowską Kancelarią Ostrowski i Wspólnicy przy interpretowaniu interesujących Was zagadnień prawnych.

- Ochrona interesów –
Dzięki kontaktom z Pracodawcami RP szybko docieramy do projektów nowych rozwiązań prawnych i wpływamy na ich zapisy. Dzięki zbudowanym relacjom z samorządami i mediami staramy się prezentować potrzeby przedsiębiorców w regionie. Występujemy jako grupa firm, co ma wpływ na jakość naszego otoczenia.
Przykłady:
 Duża zespołowa praca firm członkowskich i pracowników biura Pracodawców Pomorza i Kujaw nad zawiłymi zapisami Tarczy Antykryzysowej – dała zestaw szczegółowych uwag wykorzystanych w procesie legislacyjnym. Aktualnie trwają prace nad Tarczą 2.0, która rozszerzy zakres wsparcia dla firm. Późno, ale wsparcie ma być większe. Nie byłoby tego kroku bez silnego głosu przedsiębiorców!
 Dzięki połączeniu sił udało się już wpłynąć na uproszczenia w dostępnych instrumentach wsparcia z Tarczy Antykryzysowej. Wersja pierwotna była jeszcze trudniejsza od strony formalnej. Przewidywała np. tylko wsparcie w ramach pomocy de minimis – co pozbawiłoby możliwości wnioskowania przez wielu z Was. Udało się to zmienić!
 Warto wraz z innymi organizacjami gospodarczymi głośno wyrażać opinię. Dzięki temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta ogłosił, że odroczenie składek ZUS nie jest pomocą publiczną – wniosek w tej sprawie nie wymaga już prezentowania sytuacji finansowej firmy i został uproszczony.

- Współpraca firm –
Koordynujemy współpracę firm członkowskich w działaniach dotyczących wsparcia dla służby zdrowia walczącej z pandemią. Pomagamy inicjować powiązania kooperacyjne przy produkcji nowych wyrobów do walki z koronawirusem.
Przykłady:
 Zainicjowaliśmy akcję wsparcia dla ratowników medycznych w Bydgoszczy.
 Zgodnie ze zgłoszoną potrzebą sponsora szpitala zakaźnego zachęciliśmy kilka firm członkowskich do przygotowania szybkiej produkcji środków ochrony osobistej i sprzętu do zdalnej komunikacji pomiędzy pacjentem i personelem medycznym.
 Koordynujemy akcję informacyjną dotyczącą potrzeb przedsiębiorców w zakresie dofinansowania unijnego na produkcję wyrobów medycznych związanych z walką z koronawirusem.

PPIK

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia