Tarcza Antykryzysowa 1.0 - praktyczne informacje

W dniu 01.04.2020 ruszyło wsparcie dla firm w ramach Tarczy Antykryzysowej 1.0. Wynika ono przede wszystkim ze Specustawy (Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020, poz. 568). Wiemy, że rząd planuje rozszerzenie instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców. Nie znamy jeszcze jednak założeń Tarczy 2.0. Po uzyskaniu takiej wiedzy będziemy niezwłocznie informować. Aktualnie apelujemy o włączenie partnerów społecznych w przygotowanie Tarczy 2.0 – więcej o współpracy z Pracodawcami RP w tej sprawie tutaj: https://tiny.pl/7qgfh

1. Zachęcamy do korzystania z instrumentów pomocy publicznej, które są już aktywne w ramach Tarczy 1.0:
 Informowaliśmy już o uruchomionych możliwościach dla mikroprzedsiębiorców: https://tiny.pl/7qm3c
 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uruchomił już nabór dla wszystkich przedsiębiorców - można składać wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy: https://wuptorun.praca.gov.pl/. Przypominamy, że świadczenie związane jest z przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorca może wystąpić o wsparcie, jeśli m.in. wystąpił u niego spadek obrotów. Szczegółowe zasady wsparcia reguluje art. 15g Specustawy.

2. Powiatowe Urzędy Pracy dopiero przygotowują nabory wniosków dla MŚP o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń w przypadku spadku obrotów. Szczegółowe zasady wsparcia reguluje art. 15zzb Specustawy. Wniosek należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru. Dlatego już dziś trzeba obserwować właściwy PUP pod kątem uruchomienia naboru, bowiem możliwość wnioskowania o wsparcie będzie dostępna krótko. Kontakt z poszczególnymi PUP w celu ustalenia terminu naboru można uzyskać tutaj: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/kontakty

UWAGA: W sytuacji, gdy przedsiębiorca korzysta z zwolnienia z opłacania składek ZUS, nie może otrzymać dofinansowania do wynagrodzeń w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast wnioskować o dofinansowanie części wynagrodzeń, które nie podlegają zwolnieniu z ZUS.

3. Agencja Rozwoju Przemysłu wkrótce uruchomi nowe produkty dla MŚP, które dadzą możliwość pozyskania pożyczki obrotowej na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym lub możliwość refinansowania aktualnie leasingowanych środków transportu (leasing operacyjny z karencją w spłacie) w czasie trwania pandemii. Więcej informacji tutaj: https://www.arp-tarcza.pl/

4. Polski Fundusz Rozwoju oferuje wsparcie kapitałowe dla przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii i potrzebują zasilenia kapitałowego. Przedsiębiorcy mogą nawiązać współpracę w zakresie gwarancji, podwyższenia kapitału lub zakupu udziałów. Więcej na : https://pfr.pl/

5. Prezentujemy kolejne poradniki dotyczące Tarczy Antykryzysowej 1.0:
 Poradnik opracowany przez ekspertów Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP - dostępny TUTAJ,
 Poradnik ZUS - dostępny TUTAJ,
 Poradnik Polskiego Funduszu Rozwoju – tutaj: https://pfr.pl/tarcza

PPIK

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia