Voucher Badawczy dla MŚP z regionu kujawsko-pomorskiego

Informujemy, że Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp z o.o. ogłosiła 3 rundę III naboru wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” (poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).
W ramach projektu grantowego MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mogą zgłaszać do bezzwrotnego dofinansowania przedsięwzięcia polegające na zakupie prac badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.
Maksymalna intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 80% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Wydatki kwalifikowalne muszą wynosić nie mniej niż 20 000,00 PLN.
Wydatki kwalifikowalne mogą wynosić nie więcej niż 100 000,00 PLN.
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rundy 3 prowadzony będzie w terminie od 16.09.2019r. do 07.10.2019r.
Przedsięwzięcie musi się wpisywać się w regionalne inteligentne specjalizacje oparte na wartościach wyłonione przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Komercjalizacja wyników prac B+R powinna nastąpić w ciągu trzech lat od całkowitego zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
Szczegółowe informacje o naborze:
http://kpai.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-iii-naboru-fundusz-badan-...
Link do generatora wniosków:
https://wnioski.kpai.pl/

Zachęcamy do konsultacji na temat ww. możliwości dofinansowania.
Nasi konsultanci są dla Państwa dostępni w dni robocze od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 52 524 09 20 wew.26 lub mailowo vb@pracodawcy.info.pl. Możliwe jest też umówienie indywidualnych spotkań konsultacyjnych w siedzibie Związku przy ul. Gdańska 141/3/6 w Bydgoszczy. Zapraszamy do kontaktu.

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia