Zapraszamy na Zgromadzenie Ogólne Członków w dniu 07.06.2018r.

 Pracodawcy Pomorza i Kujaw podczas dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Członków podsumują rezultaty wielu inicjatyw zrealizowanych w 2017 roku. Zaplanują też działania na 2018 rok oraz prace nad aktualizacją strategii rozwoju organziacji.

Zgromadzenie Ogólne Członków odbędzie się w dniu 07.06.2018 roku o godz. 11.00  w Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyć będą przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacji i zaproszeni imiennie przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu i mediów.

PORZĄDEK OBRAD

Zapraszamy do zapoznania się przed spotkaniem ze sprawozdaniami z działalności Pracodawców Pomorza i Kujaw w 2017 roku:

Sprawozdanie z działalności Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw za 2017 rok

Załącznik nr 1 Reprezentacja w ramach dialogu  społecznego

Załącznik nr 2 Aktywność przedstawicieli Pracodawców Pomorza i Kujaw w 2017 roku

Załącznik nr 3 Wykaz nowych firm członkowskich w 2017 roku

Sprawozdanie Komisji Etyki za 2017 rok

 

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia