Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

PROJEKT ZREALIZOWANY


Pracodawcy Pomorza i Kujaw uczestniczyli w realizacji projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”. Wsparliśmy tu przedsiębiorców z sektora MŚP  poprzez doradztwo o charakterze proinnowacyjnym.

Termin realizacji projektu: 01.07.2013r. - 30.06.2015r.
W I etapie usługi przeprowadzany  był  audyt innowacyjności, czyli identyfikacja możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. W II etapie usługi oferujowaliśmy kompleksowe doradztwo mające doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane w etapie I.
Usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym była usługą systemową Krajowego Systemu Usług.
Zakres doradztwa innowacyjnego dopasowany został do indywidualnych potrzeb Klienta zgodnie z komponentami zaprezentowanymi w standardzie usługi. Usługa proinnowacyjna była częściowo odpłatna dla przedsiębiorcy. Wysokość tej odpłatności zależała będzie od skali wykorzystania usługi oraz sposobu wdrożenia innowacji.
Standard usługi proinnowacyjnej
W praktyce oznacza to, iż przedsiębiorcy mieli dostęp do profesjonalnej analizy potrzeb technologicznych i możliwości rozwoju innowacyjnego, a także pomocy w poszukiwaniu i wdrożeniu nowych technologii i rozwiązań organizacyjno-marketingowych.
Firmy, które przykładowo otrzymały wsparcie na badania przemysłowe i prace rozwojowe w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy”, dzięki wiedzy i doświadczeniu wysoko wykwalifikowanej kadry doradców KSI mogły uzyskać pomoc we wdrożeniu wyników badań.  

Wsparcie dla firm w postaci doradztwa proinnowacyjnego kontynuujemy na warunkach rynkowych.
Kontakt:
Koordynator usługi proinnowacyjnej
Lech Światły
e-mail: swiatly@pracodawcy.info.pl
tel.: +48 52  58 59 169
mobile: 661 528 009

Projekt „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja innowacji  Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

 

 

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia