Punkt konsultacyjny - PROJEKT ZREALIZOWANY

Punkty Konsultacyjne z dniem 31.12.2013r. zakończyły realizację projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”. Pracodawcy Pomorza i Kujaw zapraszają klientów zainteresowanych usługami informacyjnymi i doradczymi do zapoznania się z aktualną OFERTĄ.

 

INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE

Oferta Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług zapewnia kompleksową obsługę potrzeb biznesowych klienta. W jednym miejscu można pozyskać informacje gospodarcze i skorzystać z doradztwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania planowanej lub już funkcjonującej firmy.
W Punkcie Konsultacyjnym wspieramy przedsiębiorczych!
USŁUGA INFORMACYJNA
•    dla kogo?
Usługa przeznaczona jest  dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych, które chcą założyć firmę.
•    na czym polega?
Usługa jest bezpłatna. Konsultanci przekazują informacje na temat administracyjno-prawnych aspektów zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej, możliwości uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł, na temat zakresu usług specjalistycznych KSU oraz wielu innych zagadnień stwierdzonych w trakcie diagnozy.
W ramach OPIEKI NAD KLIENTEM oferujemy pomoc w skorzystaniu z dostępnych w KSU usług specjalistycznych np. funduszy pożyczkowych i poręczeniowych czy usług doradztwa proinnowacyjnego.
Usługi informacyjne realizujemy bezpośrednio w głównej lokalizacji PK w Bydgoszczy oraz podczas dyżurów zamiejscowych w Koronowie, Solcu Kujawskim, Nakle, Inowrocławiu, a także telefonicznie     i elektronicznie.
Usługi Punktu Konsultacyjnego wykonywane są we współpracy z innymi instytucjami w ramach Kujawsko-Pomorskiej Sieci Punktów Konsultacyjnych.

SPRAWDŹ TERMINY DYŻURÓW

Standard usługi informacyjnej obowiązujący od 01.01.2013r.

Standard usługi informacyjnej - opieka nad klientem obowiązujący od 01.09.2013r.

Wykaz usług specjalistycznych - zmiana z dnia 01.09.2013r.

USŁUGA DORADCZA - ASYSTA W  ROZPOCZYNANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

•    dla kogo?
Usługa dla klientów, którzy są zdecydowani na założenie działalności gospodarczej.
•    na czym polega?
Usługa obejmuje maksymalnie 16 godzin doradztwa i może składać się z:
-wstępnej diagnozy potrzeb klienta,
-konsultacji nt. profilu planowanej działalności,
-analizy SWOT planowanej działalności,
-analizy form i źródeł finansowania działalności,
-pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
- wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
- przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej,
- pomocy w rejestracji działalności gospodarczej.

Usługa jest częściowo odpłatna – klient ponosi koszt 10% wartości usługi.
Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej
obowiązujący od 01.01.2013

USŁUGA DORADCZA – ASYSTA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

•    dla kogo?
Usługa przeznaczona dla przedsiębiorców niezależnie od branży i wielkości.
•    na czym polega?
Usługa świadczona w dwóch etapach. Diagnoza potrzeb biznesowych klienta poprzedza wsparcie doradcze. Usługa obejmuje maksymalnie 24 godziny doradztwa.
Doradztwo może dotyczyć następujących aspektów:
•    wymagania formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej,
•    marketing,
•    organizacja przedsiębiorstwa,
•    finanse.
Usługa jest częściowo odpłatna – klient ponosi koszt 10% wartości usługi.
Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu  działalności gospodarczej obowiązujący od 01.01.2013 r.

Informujemy, że usługi Punktu Konsultacyjnego  są ewidencjonowane, co wiąże się z koniecznością uzyskania od Państwa danych osobowych i wyrażenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
Skontaktuj się z nami!

Lokalizacja główna PK
Pracodawcy Pomorza i Kujaw
ul. Mennica 6
85-112 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 165
od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 8.00 - 16.00
pk@pracodawcy.info.pl

Pytanie do konsultanta

Działalność PK realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności – projekty systemowe.
Okres realizacji: luty 2012 – 31.12.2013     

    

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia