Fundusze szkoleniowe w MŚP - PROJEKT ZREALIZOWANY

Zrealizowane wsparcie miało na celu uświadomienie przedsiębiorcom, jakie korzyści daje współpraca z partnerami społecznymi. W ramach projektu Pracodawcy Pomorza i Kujaw przeprowadzili firmy przez proces diagnozowania potrzeb rozwojowych i planowania procesu szkoleniowego. Ponadto kadra menadżerska zdobyła, niezwykle ważne w planowaniu rozwoju,  umiejętności w zakresie konstruowania planów szkoleniowych. Partner społeczny wspierał przedsiębiorców w organizacji procesu szkoleniowego, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.
Pracodawcy Pomorza i Kujaw, wspierali przedsiębiorców w tworzeniu i wdrażaniu planów szkoleniowych.
  Diagnoza potrzeb szkoleniowych była pierwszym, wyjściowym punktem wypracowanego mechanizmu współzarządzania funduszem szkoleniowym. Na jej podstawie przedsiębiorcy we współpracy z ekspertami zbudowali plany rozwoju pracowników.   Celem przeprowadzonej diagnozy było wskazanie problemów występujących w przedsiębiorstwie, określenie jego kluczowych obszarów i sposobu ich doskonalenia.  
Beneficjenci realizują swoje plany szkoleniowe, na które otrzymali dokapitalizowanie. Wsród tematów szkoleniowych realizowanych w ramach otrzymanego wsparcia występują szkolenia związane zarówno z doskonaleniem umiejętnosci miękkich (motywowanie pracowników, delegowanie zadań, ocena pracownicza, komunikacja), szkolenia językowe( język angielski, włoski, niemiecki), szkolenia z zakresu sprzedaży, szkolenia dotyczące zarządzania produkcją i jej usprawnianiem, szkolenia dotyczące planowania strategicznego czy zarządzania kontraktami.
Rozpoczynamy realizację szkoleń w ramach II etapu projektu "Fundusze szkoleniowe w MSP". Z wszystkimi Beneficjentami podpisano już umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Stopniowo w miarę dopełnienia wszystkich formalności wynikających z Regulaminu wypłacane są środki finansowe na realizację planów szkoleniowych.   Zachęcamy do bieżącego kontaktu z Biurem Projektu w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących realizacji szkoleń.  
Informujemy, iż w dniu 25.06.2014r odbyło się posiedzenie zarządu "Pracodawców Pomorza i Kujaw" Związku Pracodawców, podczas którego zatwierdzona została lista wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na dokapitalizowanie funduszy szkoleniowych. Wsparcie otrzymali wszyscy Beneficjenci projektu. Uchwała zarządu Lista zatwierdzonych wniosków  
Informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków o dokapitalizowanie Funduszy Szkoleniowych w ramach II etapu realizacji projektu "Fundusze szkoleniowe w MŚP".   Termin składania wniosków: 15.05-12.06.2014r.   OGŁOSZENIE O NABORZE   W razie pytań i konsultacji prosimy o kontakt z pracownikami Biura Projektu:
Zakończył się I etap realizacji projektu "Fundusze szkoleniowe w MSP". W ramach zrealizowanych 1400 h doradztwa i 320 h mentoringu  powstały raporty z rekomendacjami zmian jakie warto byłoby w diagnozowanych przedsiebiorstwach wprowadzić oraz opracowane plany szkoleniowe uwzględniające te rekomendacje.   W ramach I etapu realizacji projektu zrealizowano również 80 h szkoleń wewnetrznych z zakresu istoty tworzenia planów szkoleniowych i funkcjonowania funduszy szkoleniowych.  
Zakończyła się rekrutacja przedsiębiorstw do udziału w Projekcie "Fundusze szkoleniowe w MŚP". Dziękujemy za zainteresowanie projektem i złożenie wymaganej dokumentacji. W wyniku oceny przeprowadzonej przez komisję oceny formularzy zgłoszeniowych do projektu zakwalifikowanych zostało 20 przedsiębiorców.  Lista przedsiębiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie.   Serdecznie gratulujemy!  
W tym dziale zamieszczamy Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia oraz formularze obowiazujących dokumentów, jakie należy złozyc w Biurze Projektu przy ubieganiu się o udzielenie wsparcia w ramach Projektu "Fundusze szkoleniowe w MŚP".   W razie pytań dotyczących wypełniania dokumentów prosimy o kontakt z personelem projektu.    
Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia