Czy warto starać się o zamówienia publiczne? Relacja z Rozmów o biznesie 17.05.2018r.