DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z PARTNEREM SPOŁECZNYM PRZY PLANOWANIU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA?