C. Kurs pierwszej pomocy: 27.03.2020

PPIK

Pracodawcy Pomorza i Kujaw zapraszają na szkolenie:
KURS PIERWSZEJ POMOCY.
Grupa docelowa:
- pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy,
- specjaliści ds. BHP,
- osoby, które chcą zdobyć wiedzę oraz przećwiczyć prawidłowe reakcje w stanach zagrożenia życia.
Trener:
Adrian Zadorecki (Ratownictwo Medyczne, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, kursySOS.pl)
Program:
Wykłady:
- bezpieczeństwo własne,
- bezpieczeństwo poszkodowanego,
- motywacja do udzielania pomocy,
- skuteczne wzywanie pomocy,
- kontrola podstawowych funkcji życiowych,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) osób dorosłych,
- złamania, zwichnięcia, skręcenia, rany, krwotoki, obrażenia ciała,
- pozycja boczna ustalona,
- porażenie prądem elektrycznym,
- niedrożność dróg oddechowych – zadławienia,
- skład i sposoby wykorzystania apteczek samochodowych i domowych,
- nagłe zachorowania: zawał serca, astma, padaczka, cukrzyca, omdlenie,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
Ćwiczenia:
- pozycja boczna ustalona,
- unieruchamianie złamań kości oraz zwichnięć i skręceń stawów,
- wykonywania opatrunków i tamowanie krwotoków,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) osób dorosłych,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dzieci,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) niemowląt,
- pozycja przeciwwstrząsowa,
- Manewr Heimlicha (zadławienia u dorosłych, dzieci i noworodków,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora,
- obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED,
- scenariusze symulowane.
Miejsce szkolenia:
Hotel Słoneczny Młyn, Jagiellońska 96, Bydgoszcz (sala Migdałowa).
Cena za udział w szkoleniu jednej osoby:
- dla firm członkowskich Pracodawców Pomorza i Kujaw - 130,00 zł + VAT,
- dla pozostałych firm – 160,00 zł + VAT.
Zgłoszenie uczestnictwa:
W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego mailem na adres szkolenia@pracodawcy.info.pl do dnia 13.03.2020r.

OFERTA SZKOLENIOWA
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia