Konkurs Pracodawca Pomorza i Kujaw

Pracodawca Pomorza i Kujaw 2013

Ankieta zgłoszeniowa konkursu "Pracodawca Pomorza i Kujaw 2013"

Regulamin konkursu

Konkurs "Pracodawca Pomorza i Kujaw" (dawniej „Pracodawca Roku Regionu Kujawsko-Pomorskiego”) zainicjowany został przez Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców (obecnie Pracodawców Pomorza i Kujaw) w 2002 roku. Celem konkursu jest promocja najlepszych pracodawców, kierujących się zasadami fair play wobec podwładnych i partnerów gospodarczych a jednocześnie osiągających sukcesy gospodarcze.
Pracodawcę Roku w regionie poznajemy zawsze w podniosłej atmosferze karnałowego Balu Pracodawców Pomorza i Kujaw.

KRYTERIA oceny przedsiębiorcy w konkursie „Pracodawca Pomorza i Kujaw”:

a)   stosowanie w przedsiębiorstwie nowoczesnych form zarządzania,
b)   wdrażanie nowych technologii lub produktów (wyrobów lub usług),
c)   podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
d)   przestrzeganie przepisów prawa pracy (w tym bezpieczeństwa i higieny pracy),
e)   wspieranie lokalnej społeczności i pracowników firmy (m.in. udział w akcjach charytatywnych i sponsorowanie ważnych społecznie przedsięwzięć), otrzymane w ostatnim/mijającym roku nagrody i wyróżnienia,
f)    posiadane certyfikaty w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

 

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia