Apel Rady Przedsiębiorczości o zawetowanie ustawy podatkowej do tzw. Polskiego Ładu

Dodano: 05.11.2021
Informujemy, że  Rada Przedsiębiorczości zaapelowała do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy podatkowej do tzw. Polskiego Ładu. 
 
Centralne organizacje gospodarcze od początku prac nad Polskim Ładem wskazują wynikające stąd zagrożenia i zabiegają o dialog społeczny. W tych działaniach naszą organizację reprezentują Pracodawcy RP. 
 
W apelu skierowanym przez Radę Przedsiębiorczości do Prezydenta RP wskazano, że: „W obliczu jaskrawego naruszenia wywodzonej z Konstytucji zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, oraz w związku z naruszeniem trybu prowadzenia konsultacji społecznych w Radzie Dialogu Społecznego, apelujemy do Pana Prezydenta o zawetowanie ustawy podatkowej z tzw. Polskiego Ładu. (…) Odmowa podpisu pod ustawą będzie sygnałem świadczącym o poczuciu odpowiedzialności za przyszłość rozwoju gospodarczego naszego kraju i szansą na rozpoczęcie procesu legislacyjnego na nowo, bez zupełnie niezrozumiałej presji czasowej, z którą mieliśmy do czynienia przy aktualnej rewolucji w podatkach”.
Pełna treść apelu dostępna jest na stronie Pracodawców RP. 

CZYTAJ RÓWNIEŻ