HANPLAST Sp. z o.o.
Władysława Paciorkiewicza 3
Bydgoszcz
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. Poza tym, spółka produkuje także wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, branży motoryzacyjnej, użytku domowego i osobistego oraz prowadzi sprzedaż detaliczną detali i wyrobów z tworzyw sztucznych. Spółka na potrzeby klienta wykonuje również montaż elementów oraz ich lakierowanie.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia