Dofinansowanie z PUP części kosztów wynagrodzeń pracowników dla MŚP z powodu spadku obrotów - Tarcza Antykryzysowa

Informujemy o rozpoczętych/planowanych do uruchomienia w najbliższych dniach przez Powiatowe Urzędy Pracy naborach wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram naborów dla wybranych Powiatowych Urzędów Pracy z naszego województwa wraz z linkiem:

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Wnioski należy składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru (tj. od 17 kwietnia do 4 maja 2020 r.).
https://tiny.pl/7xxct

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
W dniu 20.04.2020 r. ogłosi nabór wniosków na realizację instrumentów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19
https://tiny.pl/7xxcr

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu
Termin składania wniosków od 16 kwietnia do 29 kwietnia 2020 r.
https://tiny.pl/7xxcd

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku
Nabór jest prowadzony od 15 do 29 kwietnia 2020 r.
https://tiny.pl/7xxc1

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
Nabór jest prowadzony od 17 do 30 kwietnia 2020 r.
https://tiny.pl/7xxcp

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu - na dzień 17.04.br. brak informacji o planowanym naborze.

UWAGA: Nabory trwają tylko 14 dni!
Spadek obrotów (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) obliczany jest jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z analogicznych dwóch miesięcy kalendarzowych z roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Firmy działające w innych powiatach zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z właściwym PUP w celu potwierdzenia, czy nabór został już uruchomiony.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia