Patronat Pracodawców Pomorza i Kujaw - PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2020

Pracodawcy Pomorza i Kujaw objęli patronatem XXIII edycję Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2020. Jest to ogólnopolski program, w którym co roku, już od ponad 20 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy: klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem wspólnej odpowiedzialności przedsiębiorców i społeczeństwa za dobro naszej planety. 

Troska o środowisko naturalne od zawsze jest jednym z głównych elementów społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednak w obliczu narastających zagrożeń dla klimatu, będących konsekwencjami globalnego ocieplenia, temat wpływu człowieka, a w tym wpływu gospodarki, na środowisko naturalne staje się coraz bardziej istotny. Wzorem poprzednich edycji, w programie oceniane jest między innymi przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska oraz podejmowanie dodatkowych działań na rzecz zminimalizowania wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Do przedsiębiorstw, które wykażą się szczególnymi osiągnięciami w tym zakresie trafić może nagroda specjalna – „Wyróżnienie Proekologiczne”. 

Kto może uzyskać certyfikat?
Do programu mogą się zgłaszać wszystkie firmy działające, zarejestrowane i posiadające siedzibę w Polsce, prowadzące swoją działalność co najmniej przez cały rok kalendarzowy poprzedzający daną edycję. Certyfikat trafia do tych, które terminowo regulują zobowiązania finansowe, rzetelnie przeprowadzają procesy reklamacji, zapewniają pracownikom bezpieczne warunki pracy, wykazują dbałość o środowisko i przestrzegają zasad uczciwej konkurencji. Więcej informacji na temat certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” uzyskać można kontaktując się z biurem pod numerem 22 630 98 01 lub na stronie www.fairplay.pl 

PPIK
INFORMACJA PRASOWA XXIII EDYCJA
FOLDER Z REGULAMINEM

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia