Remeco Sp. z o.o.
Bratkowa 2
Trzeciewnica
Dostawa wody gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

Remeco Sp. z o.o. zajmuje się zbieraniem oraz transportem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. W swojej ofercie proponuje:
* kupno odpadów: folia, makulatura, olej przepracowany i inne odpady kwalifikujące się do recyklingu,
* skup i handel paletopojemnikami,
* niszczenie dokumentów z klauzulą tajności,
* odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
* recykling styropianu opakowaniowego,
* użyczanie partnerom finansowym wszelkiego rodzaju pojemników na gromadzenie i transport odpadów wszelkiego rodzaju - począwszy od pojemników transportowych (kontenery 36m3) po beczki 200l,
* skup metali żelaznych i nieżelaznych oraz metali szlachetnych.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia