REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o.
Inwalidów 45
Bydgoszcz
Dostawa wody gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. jest największą i najprężniejszą firmą w regionie świadcząca kompleksowe usługi w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Spółka obsługuje koło 70% mieszkańców miasta Bydgoszczy i 13 gmin województwa kujawsko - pomorskiego. Szeroki wachlarz wykonywanych przez firmę usług obejmuje: odbiór i sortowanie odpadów komunalnych, biodegradalnych, poremontowych, selektywnych, zbiórkę oraz segregowanie odpadów, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, a także mechaniczne letnie i zimowe oczyszczanie ulic, jezdni i placów oraz usługi transportowe.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia