SoftBlue S.A.
Jana Zamoyskiego 2B
Bydgoszcz
IT E-commerce

Softblue SA jest innowacyjną spółką komercjalizującą badania i projekty naukowe, prowadzącą działalność doradczą dla instytucji publicznych i przedsiębiorstw oraz projektującą systemy informatyczne.

Softblue powstało w 2003 r., przekształcając się w 2012 r. w spółkę akcyjną. Spółka rozpoczynała od konsultingu gospodarczo-biznesowego dla sektora publicznego oraz prywatnego z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, obejmującego obecnie profesjonalną obsługę zamówień publicznych, prowadzenie audytów telekomunikacyjnych, studia wykonalności i zarządzanie projektami. Zdobyta w branży wiedza i doświadczenie pozwoliły na rozszerzenie działalności o projektowanie i zarządzanie zaawansowanymi systemami informatycznymi dla instytucji rządowych oraz biznesu.

Softblue SA prowadzi własny Dział Badań i Rozwoju celem komercjalizacji rozwiązań naukowych w swoich dziedzinach eksperckich: biotechnologii, programowaniu systemów informatycznych oraz teleinformatyce. Ma w portfelu cenne autorskie produkty, jak opatentowana, innowacyjna na skalę światową technologia produkcji biosurfaktantów czy wielowskaźnikowe czujniki warunków transportu.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia