Systemy Transportu Bliskiego PANDA Sp. z o.o.
http://www.panda.pl
Glinki 144
Bydgoszcz
Pozostała produkcja

Spółka powstała w 1988 roku. Od początku swojego istnienia oferuje wykonanie wszystkich czynności związanych z zakupem i eksploatacją dźwignic: doradztwo w zakresie doboru, ekspertyzy i oceny stanu technicznego dźwignic i podtorzy, porady w zakresie przepisów dozoru technicznego, projektowanie dźwignic, zawiesi, podtorzy, systemów sterowania, szkolenia obsługi i konserwatorów, wytwarzanie i montaż dźwignic.Ponadto firma oferuje usługi z zakresu przebudowy dźwignic (rozpiętości wysięgu, udźwigu, systemów sterowania), modernizacji dźwignic, konserwacji i remontów, przygotowania dźwignic odbioru przez UDT, wytwarzanie zawiesi specjalnych oraz wytwarzanie i montaż podtorzy suwnic i wciągników. Firma wdrożyła i stosuje Zintegrowany System Zarzadzania zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009, PN-N 18001:2004.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia