UNIDOC Sp. z o.o.
Jagiellońska 103
Bydgoszcz
IT E-commerce

Spółka UNIDOC koncentruje się na wytwarzaniu i wdrażaniu własnych rozwiązań informatycznych klasy ECM Enterprise Content Mangement / BPM Business Process Management, które mają na celu poprawę konkurencyjności i efektywności operacyjnej przedsiebiorstw/instytucji poprzez zwiększenie węwnętrznej sprawności działania. Oferta UNIDOC obejmuje równiez doradztwo biznesowe biznesowe związane optymalizacją funkcjonowania danej firmy lub instytucji (np z zakresie usprawnienia procesów wewnętrznych, eliminacji wąskich gardeł procesu, zidentyfikowania nieopisanych procesów, zoptymalizowania wewnętrznej struktury organizacyjnej przedsiebiorstwa w celu lepszego dopasowania procesów).

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia