Zakład Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o.
http://www.twerd.pl
Aleksandrowska 28-30
Toruń
Produkcja sprzętu elektrycznego elektronicznego komputerowego i pomiarowego

Wcześniej członkostwo pod nazwą: Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd.

Poczynając od tradycyjnych rozwiązań napędów prądu stałego, w krótkim czasie firma opracowała i wdrożyła do produkcji przemienniki częstotliwości jednofazowe AFC i trójfazowe MFC. Profil działalności firmy to:
• Produkcja seryjna typoszeregu napędowych przemienników częstotliwości z zasilaniem jedno- i trójfazowym przeznaczonych do zasilania typowych silników asynchronicznych klatkowych w zakresie mocy 0,37 ÷ 800 kW,
• Produkcja nietypowych przemienników częstotliwości do napędu silników synchronicznych - BLAC/BLDC,
• Produkcja napędów tyrystorowych przeznaczonych do zasilania klasycznych silników prądu stałego (moc do 250 kVA),
• Produkcja tyrystorowych zasilaczy galwanizerskich i kataforezy do 400 kVA,
• Produkcja tranzystorowych impulsowych zasilaczy galwanizerskich małej mocy,
• Produkcja układów przeznaczonych do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych tj. elektrowni wiatrowych, wodnych i słonecznych,
• Aplikacje produkowanych urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem wymagań odbiorców.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia