ALERT PRAWNY COVID-19 | Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców z PFR

Dodano: 06.04.2020
Prezentujemy kolejny ALERT PRAWNY COVID-19 opracowany przez naszą firmę członkowską – Kancelarię Ostrowski i Wspólnicy.
W załączonych materiałach znajdziecie Państwo alert:Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców z Polskiego Funduszu Rozwoju.W związku ze skutkami COVID 19, przewiduje się szersze kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) w ramach realizacji rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego. Do form wsparcia zalicza się w szczególności: obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowania do spółek osobowych, a także udzielania pożyczek, gwarancji oraz poręczeń, także w formach bezzwrotnych. Szczegółowe warunki realizacji wsparcia PFR określi program rządowy, przyjęty w ramach rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

CZYTAJ RÓWNIEŻ