Pracodawcy Pomorza i Kujaw - razem dla rozwoju firm - pracodawcy.info.pl
https://www.pracodawcy.info.pl/_Resources/Persistent/c/5/c/c/c5cc725a5c5c475e86cfdb5f38df368c1d7297e1/pobrane-606x350.png

Razem rozwijamy biznes

Zrzeszamy przedsiębiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Reprezentujemy ich wspólne interesy. Działamy na rzecz sieciowej współpracy oraz intensywnej wymiany doświadczeń między firmami. Wspieramy konkurencyjność i rozwój innowacyjny. Zachęcamy też do działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jak działamy?

Dostęp do innowacji
Analizujemy wyniki prac B+R w kontekście potrzeb firm. Ułatwiamy kooperację naukowców z biznesem. Wspieramy firmy we wdrażaniu innowacji. Rozwijamy inicjatywy klastrowe.
Doradztwo
Prezentujemy informacje przydatne w rozwoju firmy. Pomagamy w przygotowaniu i wdrożeniu planów rozwojowych, w tym w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje i prace B+R.
Szkolenia
Dostarczamy firmom wiedzę niezbędną dla profesjonalnego zarządzania. Organizujemy seminaria, konferencje i szkolenia, dzięki którym kadry podnoszą swoje kompetencje.
Dialog społeczny
Nasi przedstawiciele dbają o prezentację opinii przedsiębiorców w wielu radach, zespołach i komitetach działających przy administracji rządowej i samorządowej.
Wpływ na tworzone prawo
Opiniujemy założenia i projekty aktów prawnych. Staramy się likwidować administracyjne bariery rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.
Mediacje i negocjacje
Skutecznie rozwiązujemy spory gospodarcze. Prowadzimy mediacje ze związkami zawodowymi, instytucjami administracji publicznej i innymi podmiotami życia gospodarczego.
Wzmacnianie dobrego wizerunku
Członkostwo w naszej organizacji buduje zaufanie klientów i partnerów. Dbamy o promocję pracodawców szczególnie wyróżniających się społeczną odpowiedzialnością w biznesie.
Kontakty biznesowe
Organizujemy spotkania networkingowe i prestiżowe imprezy towarzyskie dla biznesu. Wymieniamy się doświadczeniami. Pomagamy w pozyskiwaniu partnerów biznesowych.
Platforma współpracy
Rozwijamy platformę współpracy, która wspiera komunikację i zarządzanie w organizacji. Dbamy o bieżącą wymianę informacji i rozwijanie sieci współpracy.
Grupy zakupowe
Dzięki zrzeszeniu się sporej grupy firm rozwijamy grupy zakupowe. Uzyskujemy dobre warunki cenowe na realizację potrzeb biznesowych.
Partnerstwo
Współpracujemy z wieloma regionalnymi partnerami z otoczenia biznesowego. Dzięki temu uczestniczymy w projektach wspierających rozwój firm i prezentujemy ich potrzeby.

Dostęp do innowacji

Analizujemy wyniki prac B+R w kontekście potrzeb firm. Ułatwiamy kooperację naukowców z biznesem. Wspieramy firmy we wdrażaniu innowacji. Rozwijamy inicjatywy klastrowe.

Doradztwo

Prezentujemy informacje przydatne w rozwoju firmy. Pomagamy w przygotowaniu i wdrożeniu planów rozwojowych, w tym w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje i prace B+R.

Szkolenia

Dostarczamy firmom wiedzę niezbędną dla profesjonalnego zarządzania. Organizujemy seminaria, konferencje i szkolenia, dzięki którym kadry podnoszą swoje kompetencje.

Dialog społeczny

Nasi przedstawiciele dbają o prezentację opinii przedsiębiorców w wielu radach, zespołach i komitetach działających przy administracji rządowej i samorządowej.

Wpływ na tworzone prawo

Opiniujemy założenia i projekty aktów prawnych. Staramy się likwidować administracyjne bariery rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

Mediacje i negocjacje

Skutecznie rozwiązujemy spory gospodarcze. Prowadzimy mediacje ze związkami zawodowymi, instytucjami administracji publicznej i innymi podmiotami życia gospodarczego.

Wzmacnianie dobrego wizerunku

Członkostwo w naszej organizacji buduje zaufanie klientów i partnerów. Dbamy o promocję pracodawców szczególnie wyróżniających się społeczną odpowiedzialnością w biznesie.

Kontakty biznesowe

Organizujemy spotkania networkingowe i prestiżowe imprezy towarzyskie dla biznesu. Wymieniamy się doświadczeniami. Pomagamy w pozyskiwaniu partnerów biznesowych.

Platforma współpracy

Rozwijamy platformę współpracy, która wspiera komunikację i zarządzanie w organizacji. Dbamy o bieżącą wymianę informacji i rozwijanie sieci współpracy.

Grupy zakupowe

Dzięki zrzeszeniu się sporej grupy firm rozwijamy grupy zakupowe. Uzyskujemy dobre warunki cenowe na realizację potrzeb biznesowych.

Partnerstwo

Współpracujemy z wieloma regionalnymi partnerami z otoczenia biznesowego. Dzięki temu uczestniczymy w projektach wspierających rozwój firm i prezentujemy ich potrzeby.

Dostęp do innowacji

Analizujemy wyniki prac B+R w kontekście potrzeb firm. Ułatwiamy kooperację naukowców z biznesem. Wspieramy firmy we wdrażaniu innowacji. Rozwijamy inicjatywy klastrowe.

Doradztwo

Prezentujemy informacje przydatne w rozwoju firmy. Pomagamy w przygotowaniu i wdrożeniu planów rozwojowych, w tym w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje i prace B+R.

Szkolenia

Dostarczamy firmom wiedzę niezbędną dla profesjonalnego zarządzania. Organizujemy seminaria, konferencje i szkolenia, dzięki którym kadry podnoszą swoje kompetencje.

Dialog społeczny

Nasi przedstawiciele dbają o prezentację opinii przedsiębiorców w wielu radach, zespołach i komitetach działających przy administracji rządowej i samorządowej.

Wpływ na tworzone prawo

Opiniujemy założenia i projekty aktów prawnych. Staramy się likwidować administracyjne bariery rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

Mediacje i negocjacje

Skutecznie rozwiązujemy spory gospodarcze. Prowadzimy mediacje ze związkami zawodowymi, instytucjami administracji publicznej i innymi podmiotami życia gospodarczego.

Wzmacnianie dobrego wizerunku

Członkostwo w naszej organizacji buduje zaufanie klientów i partnerów. Dbamy o promocję pracodawców szczególnie wyróżniających się społeczną odpowiedzialnością w biznesie.

Kontakty biznesowe

Organizujemy spotkania networkingowe i prestiżowe imprezy towarzyskie dla biznesu. Wymieniamy się doświadczeniami. Pomagamy w pozyskiwaniu partnerów biznesowych.

Platforma współpracy

Rozwijamy platformę współpracy, która wspiera komunikację i zarządzanie w organizacji. Dbamy o bieżącą wymianę informacji i rozwijanie sieci współpracy.

Grupy zakupowe

Dzięki zrzeszeniu się sporej grupy firm rozwijamy grupy zakupowe. Uzyskujemy dobre warunki cenowe na realizację potrzeb biznesowych.

Partnerstwo

Współpracujemy z wieloma regionalnymi partnerami z otoczenia biznesowego. Dzięki temu uczestniczymy w projektach wspierających rozwój firm i prezentujemy ich potrzeby.

aktualności

 współpracA Z NAMI TO korzyści   

poznaj nasze cykle szkoleniowe 

Nasze wydarzenia

REFERENCJE

"Pracodawców Pomorza i Kujaw cenimy przede wszystkim za kompetencje i rzetelność. 

Nasza dotychczasowa współpraca w ramach wsparcia doradczo-szkoleniowego wzmocniła umiejętności interpersonalne i sprzedażowe naszych pracowników.

Zrealizowaliśmy też projekt unijny, który pozwolił nam na umiędzynarodowienie oferowanych produktów."

Hanna Makowska, prezes zarządu Kreator sp. z o.o. sp.k. 

"Dzięki wieloletniej współpracy z Pracodawcami Pomorza i Kujaw podnieśliśmy umiejętności marketingowe, sprzedażowe i komunikacyjne naszej kadry. 

Wprowadziliśmy na rynek krajowy i zagraniczny znacząco udoskonalone produkty. 

Skorzystaliśmy z fachowego doradztwa, dzięki któremu otrzymaliśmy i rozliczyliśmy dotacje na inwestycje, prace B+R i rozwój kluczowych kompetencji pracowników. 

Lidia Mazur, dyrektor marketingu i prokurent Polmass S.A.

"Z konsultantami Pracodawców Pomorza i Kujaw zrealizowaliśmy wsparcie szkoleniowo-doradcze. 

Dzięki temu znacząco usprawniliśmy procesy i opracowaliśmy strategię rozwoju firmy. 

Teraz wiemy, jakie działania podejmować, aby utrzymać nasz zespół i wzmocnić rozpoznawalność marki na rynku."

Magdalena Wojnarowska, wiceprezes zarządu firmy GEMIPAP sp. z o.o. 

"Korzystając z usług doradczych Pracodawców Pomorza i Kujaw, zdobyliśmy dotację i zbudowaliśmy najnowocześniejsze w Polsce laboratorium umożliwiające badania innowacyjnych kabli. 

Teraz możemy odpowiadać na potrzeby światowego rynku. 

Opracowujemy i wprowadzamy do naszej oferty kable na coraz to wyższe napięcia."

Piotr Mirek, członek zarządu TELE-FONIKA Kable S.A.

"Współpracujemy z konsultantami Pracodawców Pomorza i Kujaww zakresie internacjonalizacji naszych produktów. 

Z ich wsparciem złożyliśmy wniosek o dofinansowanie, uzyskaliśmy i rozliczyliśmy dotację na działania promocyjne. 

Dzięki temu mamy szansę wejść na rynki zagraniczne i zwiększyć przychody ze sprzedaży."

Robert Szarata, prezes zarządu Wise People sp. z o.o.

"Wieloletnie doradztwo konsultantów Pracodawców Pomorza i Kujaw pozwoliło znacząco unowocześnić naszą linię produkcyjną. 

Zbudowaliśmy także własny dział badawczo-rozwojowy.

 Teraz samodzielnie opracowujemy innowacyjne produkty.

 Dzięki tej współpracy Polder sp. z o.o jest firmĄ nowoczesnĄ i zdolnĄ sprostaĆ nowym wyzwaniom rynkowym."

Tadeusz Przymus, prezes zarządu Polder sp. z o.o.