Dotacje dla firm z funduszy unijnych w 2023 roku - rusza FENG! - Aktualności - pracodawcy.info.pl

Dotacje dla firm z funduszy unijnych w 2023 roku - rusza FENG!

Dodano: 23.01.2023
Nareszcie rozpoczyna się wdrażanie funduszy unijnych w perspektywie 2021-2027. Właśnie
został ogłoszony harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r. Mamy możliwość udziału w przygotowaniu założeń konkursowych. Nasz przedstawiciel, Lech Światły, został powołany do prac w Komitecie Monitorującym FENG, podczas których uchwalane są m.in. kryteria oceny projektów.
Opublikowany harmonogram u
względnia wszystkie planowane w 2023 r. nabory w FENG. Zauważamy tu szeroką ofertę wsparcia dla firm, a także organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes. Łączna kwota wsparcia na 2023 rok wynosi prawie 4,7 mld EUR (21 mld PLN), co stanowi około 60% alokacji FENG.
Pierwsze nabory wniosków już w lutym 2023. Zachęcamy do analizy harmonogramu!
Do najbardziej interesujących dla przedsiębiorców konkursów należeć będą na pewno te, które są organizowane w ramach Działania 1.1  - tzw. Ścieżka SMART Tutaj wsparcie otrzymać mogą kompleksowe projekty przedsiębiorstw i ich konsorcjów. Istotną nowością jest to, że w jednym wniosku o dofinansowanie można wnioskować o dofinansowanie następujących potrzeb: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. O dofinansowanie mogą wnioskować, oprócz MŚP, także duże firmy. Pierwszy nabór już od 21 lutego 2023 roku.
Zaplanowana jest także kontynuacja „Kredytu na innowacje technologiczne”. Tym razem pod nazwą „Kredyt technologiczny” w ramach Działania 2.32. Dla przypomnienia  - wsparcie to przeznaczone jest na wdrożenie własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.  Projekt musi skutkować wprowadzaniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. Wsparcie publiczne stanowić będzie premię technologiczną – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji. Wsparcie przeznaczone jest tu wyłącznie dla MŚP. Pierwszy nabór już od 23 marca 2023 roku.
Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem,  analizując pomysły na projekty i ich kwalifikowalność. Zapraszamy do kontaktu!  
Grażyna Popielewska
Konsultant

605 900 626
popielewska@pracodawcy.info.pl
Radosław Ostrówka
Konsultant

693 565 690
ostrowka@pracodawcy.info.pl
Lech Światły
Konsultant, Zastępca Dyrektora Biura

661 528 009
swiatly@pracodawcy.info.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ