Trwa kolejny nabór w Ścieżce Smart

Dodano: 15.05.2023
Ponownie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Ścieżka Smart. Nabór będzie trwał do 30 czerwca 2023 r.  Przypominamy, że Ścieżka Smart jest przeznaczona dla firm na różnych etapach rozwoju. Takich, które zaczynają działalność innowacyjną, które ją rozwijają i dla liderów innowacji. Ścieżka Smart wspiera działalność badawczo-rozwojową, innowacyjną i inwestycyjną. W pierwszym naborze w 2023 roku wnioski złożyło aż 1672 przedsiębiorców! 
Nasi konsultanci posiadają wiedzę i doświadczenie w pracy przy tego typu projektach. Zapraszamy do kontaktu: 
Radosław Ostrówka
Konsultant

693 565 690
ostrowka@pracodawcy.info.pl
Grażyna Popielewska
Konsultant

605 900 626
popielewska@pracodawcy.info.pl
Lech Światły
Zastępca Dyrektora Biura

661 528 009
swiatly@pracodawcy.info.pl
Szansę na dotacje w ramach Ścieżki Smart FENG będą miały projekty: - zawierające realizację prac badawczo-rozwojowych (moduł B+R), - planujące wdrożenie innowacji (moduł wdrożenie innowacji). 
To obowiązkowe moduły każdego projektu w Ścieżce Smart, przy czym duże firmy muszą obowiązkowo realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy muszą wybrać co najmniej jeden z powyższych modułów.  Bardzo ważne jest to, że w Ścieżce Smart w ramach jednego wniosku o dotację przedsiębiorca będzie mógł sfinansować dodatkowe działania i inwestycje niezbędne dla rozwoju firmy. To nowe kompleksowe podejście oparte na modułach do wyboru, do których dostęp ma każda firma startująca w Ścieżce Smart. W pierwszym naborze wnioskodawcy wybierali najczęściej moduł B+R i moduł dotyczący wdrażania innowacji. 
Obszary, na które można pozyskać wsparcie w ramach kompleksowego projektu, to: - prace B+R (na przykład testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów),
- wdrożenie innowacji (na przykład inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej),
- infrastruktura B+R (na przykład zakup wyposażenia laboratorium),
- cyfryzacja (na przykład zakup oprogramowania do sterowania produkcją)
- zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii,
- kompetencje (szkolenia dla pracowników),
- internacjonalizacja (na przykład wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).
 
Każdy moduł ma inny poziom dofinansowania. Na przykład prace B+R mogą otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych, a inwestycje produkcyjne – do 70%. Wielkość wsparcia zależy również od wielkości przedsiębiorstwa: im mniejsza firma, tym na większe wsparcie może liczyć. 
Szczegółowe informacje na temat Ścieżki Smart dla MŚP dostępne są na stronie: www.parp.gov.pl Szczegółowe informacje na temat Ścieżki Smart dla dużych firm dostępne są na stronie: www.gov.pl 

CZYTAJ RÓWNIEŻ