Konkurs "Promocja marek innowacyjnych MŚP" ogłoszony - Aktualności - pracodawcy.info.pl

Konkurs "Promocja marek innowacyjnych MŚP" ogłoszony

Dodano: 18.09.2023
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór do konkursu „Promocja marek innowacyjnych MŚP”. 
Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić poniższe kryteria:
 - posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa,
 
- posiadanie przez Wnioskodawcę udokumentowanego prawa do dysponowania marką produktową będącą przedmiotem projektu,
 
- wnioskodawca w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym uzyskał przychody netto ze sprzedaży produktów na eksport w wysokości co najmniej 30% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,
 
- ponoszenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową (potwierdzone poprzez złożenie do GUS sprawozdania o działalności badawczo-rozwojowej PNT 01 co najmniej jeden rok w ciągu trzech ostatnich lat obrotowych) lub wdrożenie innowacji produktowych lub procesów biznesowych  w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych (potwierdzone złożonymi do GUS sprawozdaniami o innowacjach PNT 02).
Projekt jest dedykowany dla 15 sektorów gospodarki, zdefiniowanych w ogłoszeniu o naborze Projektu, które znajdują się na stronie PARP.
W ramach Projektu finansowane mogą być między innymi następujące koszty: udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy, wyjazdowe misje gospodarcze oraz inne kampanie promocyjne.
Maksymalny poziom dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych.
Konkurs odbywa się w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
Nabór Wniosków zaczyna się 16 października 2023 r. i będzie trwać do 30 listopada 2023 r., do godz. 16:00., za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego.
W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:
Lech Światły
zastępca dyrektora biura

661 528 009
swiatly@pracodawcy.info.pl
Grażyna Popielewska
konsultant

605 900 626
popielewska@pracodawcy.info.pl
Radosław Ostrówka
konsultant

693 565 690
ostrowka@pracodawcy.info.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ