KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - Aktualności - pracodawcy.info.pl

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Dodano: 28.11.2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej określiło priorytety, według których będą przyznawane  środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2023 roku. Są nimi:

 
- Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców. 

- Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy. 

- Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

- Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.

- Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

- Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Dokument określający powyższe priorytety i informacja o wysokości środków znajdują się na stronie: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2023
 
Dla kogo dofinansowanie:
 
O dofinansowanie może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
 

Wysokość dofinansowania
:
 
- mikroprzedsiębiorstwa- 100 % kosztów kształcenia ustawicznego
 
- pozostali pracodawcy: 80 % kosztów kształcenia ustawicznego.
 
Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.  
Szczegółowe zasady przyznawania środków zostaną określone przez Powiatowe Urzędy Pracy.

 
UWAGA! Przypominamy, że usługi szkoleniowe realizowane przez Pracodawców Pomorza i Kujaw również mogą podlegać dofinansowaniu ze środków KFS, o ile będą wpisywały się w zasady przyznawania środków określone przez dany Powiatowy Urząd Pracy. 

Możemy przygotować ofertę dedykowaną potrzebom Państwa firmy. Oferujemy również pomoc w przygotowaniu dokumentacji do ubiegania się o wsparcie. 
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

Kontakt:
 
Dorota Filarecka-Stanek
 
Koordynator ds.Szkolenia
 
filarecka@pracodawcy.info.pl mobile 661 528 001

CZYTAJ RÓWNIEŻ