Nagrodziliśmy firmy wdrażające się społeczną odpowiedzialnością biznesu! - Aktualności - pracodawcy.info.pl

Nagrodziliśmy firmy wdrażające się społeczną odpowiedzialnością biznesu!

Dodano: 06.06.2022
Już po raz dwudziesty pierwszy promujemy przedsiębiorców szczególnie wyróżniających się dobrymi praktykami społecznej odpowiedzialności biznesu i innowacyjnością. W kolejnej edycji konkursu Pracodawca Pomorza i Kujaw nominowanych zostało ponad 150 firm. Spośród kandydatów, którzy dostarczyli informacje o rezultatach swojej działalności w 2021 roku, kapituła konkursu wyłoniła laureatów w trzech kategoriach: Mikro i Mały Przedsiębiorca, Średni i Duży Przedsiębiorca oraz Innowacyjna Firma.
Podczas gali konkursu, Mirosław Ślachciak, prezes zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw powiedział:Wiemy wszyscy, że był to czas wielu wyzwań, bo koronakryzys i inflacja mocno osłabiły kondycję biznesu w wielu branżach. Tym bardziej dziękuję kandydatom, którzy poddali się ocenie kapituły. I chociaż nie wszyscy z nich będą mogli odebrać dziś nagrodę, chciałbym zaznaczyć, że udział w konkursie świadczy już o wysokich standardach współpracy z pracownikami i otoczeniem gospodarczym.
Nagrody w konkursie „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2021 otrzymali następujący laureaci:

Kategoria konkursowa – Mikro i Mały Przedsiębiorca
  Tytuł „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2021” w kategorii Mikro i Mały Przedsiębiorca za wprowadzanie na rynek nowego produktu – sprężyny ze stopów z pamięcią kształtu - przy jednoczesnej  dbałości o wysokie standardy zarządzania i bezpieczeństwa pracowników otrzymała firma Ronet sp. z o. o.
Kategoria konkursowa - Średni i Duży Przedsiębiorca 
Tytuł „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2021” w kategorii Średni i Duży Przedsiębiorca  za ciągłe doskonalenie procesów technologicznych i zarządzania ryzykiem, przy jednoczesnym dużym zaangażowaniu w potrzeby społeczności lokalnej oraz własnej kadry, wspieranej cyklicznie w podnoszeniu kompetencji zawodowych otrzymała firma MONDI Świecie S.A.
 
ex aequo

Tytuł „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2021”
 w kategorii Średni i Duży Przedsiębiorca  za wdrażanie nowych technologii w produkcji zbiorników do magazynowania materiałów ciekłych  - skutkujących utworzeniem nowych miejsc pracy i wzrostem bezpieczeństwa zawodowego otrzymała firma CGH Polska sp. z o.o.
Wyróżnienie w kategorii Średni i Duży Przedsiębiorca  za skuteczne wykorzystywanie potencjału technologii cyfrowych skutkujące organizacją nowoczesnych miejsc pracy opartych o rozwój zawodowy, profilaktykę zdrowotną  i przyjazne środowisko pracy   otrzymała Mentor S.A.
Wyróżnienie w kategorii Średni i Duży Przedsiębiorca  za konsekwentne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju skutkujące inwestycjami wprowadzającymi na rynek ekologiczne opakowania dla żywności i tworzącymi nowe miejsca pracy o wysokich standardach BHP otrzymała SUPRAVIS S.A.
Kategoria konkursowa Innowacyjna Firma 
Tytuł „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2021” w kategorii Innowacyjna Firma  za realizację prototypu autonomicznego energetycznie obiektu pływającego przy równoczesnym rozwijaniu wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy angażujących kompetencje techniczne otrzymała firma  La Mare sp. z o.o.
ex aequo

Tytuł „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2021” w kategorii Innowacyjna Firma 
 za unikatową realizację prac badawczo-rozwojowych i wdrożenie na rynek  małoinwazyjnej endoskopowej  chirurgii kręgosłupa, gwarantując jednocześnie specjalistyczne miejsca pracy otrzymało Centrum Medyczne Gizińscy sp. z o.o.

CZYTAJ RÓWNIEŻ