Naukowcy i przedsiębiorcy dyskutowali o budownictwie prefabrykowanym

Dodano: 09.12.2021
Rozpoczęliśmy cykl warsztatów z przedsiębiorcami i naukowcami w ramach projektu „DIALOG 2.0”. To przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie przez Pracodawców Pomorza i Kujaw, Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz Bydgoski Klaster Przemysłowy. Rozwijamy tu nową formułę dialogu bazującego na ścisłej współpracy proinnowacyjnej nauki i biznesu. Głównym interesariuszem jest największa w regionie kujawsko-pomorskim uczelnia techniczna, wspierana przez dwóch partnerów z otoczenia gospodarczego. Na jej potrzeby wspólnie poszukujemy nowych rozwiązań (też technologicznych) zmierzających do poprawy komunikacji z przedsiębiorcami i zwiększenia współpracy badawczo-rozwojowej.  Mamy za sobą pierwsze spotkanie, podczas którego pracowaliśmy nad kierunkami rozwoju budownictwa prefabrykowanego. To alternatywa dla technologii tradycyjnej, murowanej, bo opiera się o montaż gotowych elementów - prefabrykatów. Cechuje  je energooszczędność, niskie koszty eksploatacji, a także szybki montaż i ekologiczne materiały użyte do ich produkcji. Ale to rozwiązanie dla wymagających klientów.Prefabrykacja stanowi jeden z obszarów wyznaczonych podczas przeprowadzonych wcześniej indywidualnych wywiadów z kadrą zarządzającą w ponad 100 przedsiębiorstwach z regionu kujawsko-pomorskiego. Wówczas zdiagnozowano perspektywiczne obszary współpracy między uczelnią a biznesem.Dyskutowaliśmy w formule smart labs,  czyli warsztatów łączących „interesariuszy innowacji”. To sprawdzona metodologia bazująca na doświadczeniach Banku Światowego. Pozwala na weryfikację potencjału badawczego i biznesowego oraz wypracowanie wspólnego celu. To także efektywna platforma dzielenia się wiedzą, budowy zaufania i powstawania projektów.
Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej, kadra zarządzająca firm budowlanych oraz instytucji otoczenia biznesu reprezentowanych przez Pracodawców Pomorza i Kujaw oraz Pomorsko-Kujawską Izbę Budownictwa. Pierwsze spotkanie rozpoczęliśmy od krótkiej prezentacji osób uczestniczących i moderowanej dyskusji dotyczącej problemów branży z uwzględnieniem analizy SWOT. Następnie poznaliśmy możliwości i ofertę wydziału w zakresie współpracy z biznesem. Sprawdziło się wstępne założenie, aby podczas pierwszego spotkania zdefiniować problem, a na kolejnym szukać rozwiązania. Ustalono, że dużym problemem w branży budowlanej jest jakość współpracy z projektantami, stąd  należy wzmocnić relacje z pracowniami projektowymi i organizacjami zrzeszającymi architektów, po to by wyznaczać trendy, budować wizerunek i kreować rynek prefabrykacji. Wszyscy byli zgodni, że aby prefabrykacja stała się "atrakcyjna" potrzebna jest zmiana świadomościowa po stronie architektów, projektantów, kosztorysantów. Na kolejnych warsztatach, w lutym 2022, będziemy dyskutować nad rozwiązaniami dla tego problemu i dopasowaniem oferty badawczej.

CZYTAJ RÓWNIEŻ