Ogłoszono kolejny nabór wniosków w "Ścieżce SMART" - Aktualności - pracodawcy.info.pl

Ogłoszono kolejny nabór wniosków w "Ścieżce SMART"

Dodano: 13.06.2024
Właśnie ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – "Ścieżka SMART".
Nabór będzie trwał od 27 czerwca do 24 października 2024 roku. Przypominamy, że "Ścieżka SMART" jest przeznaczona dla firm na różnych etapach rozwoju. Zarówno takich, które zaczynają działalność innowacyjną, już ją rozwijają lub są liderami innowacji. "Ścieżka SMART" wspiera działalność badawczo-rozwojową, innowacyjną i inwestycyjną. W pierwszym naborze wnioski złożyło 1672 przedsiębiorców, w drugim aż 3087.  
Szansę na dotacje w ramach "Ścieżka SMART" FENG będą miały projekty:
- zawierające realizację prac badawczo-rozwojowych (moduł B+R),
- planujące wdrożenie innowacji (moduł wdrożenie innowacji).
Oba moduły są obowiązkowe dla każdego projektu w "Ścieżce SMART", przy czym duże firmy muszą obowiązkowo realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy muszą wybrać przynajmniej jeden z nich. Bardzo ważne jest to, że w "Ścieżce SMART" w ramach jednego wniosku o dotację przedsiębiorca będzie mógł sfinansować dodatkowe działania i inwestycje niezbędne dla rozwoju firmy. 
Obszary, na które można pozyskać wsparcie w ramach kompleksowego projektu, to:
- prace B+R (np. testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów),
- wdrożenie innowacji (np. inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej),
- infrastruktura B+R (np. zakup wyposażenia laboratorium),
- cyfryzacja (np. zakup oprogramowania do sterowania produkcją)
- zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii,
- kompetencje (szkolenia dla pracowników),
- internacjonalizacja (np. wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).
Każdy moduł ma inny poziom dofinansowania! Na przykład prace B+R mogą otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych, a inwestycje produkcyjne – do 70%. Wielkość wsparcia zależy również od wielkości przedsiębiorstwa: im mniejsza firma, tym na większe wsparcie może liczyć.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 3 mln zł w przypadku realizacji jednego modułu obligatoryjnego. W przypadku realizacji dwóch modułów obligatoryjnych limit 3 mln zł odnosi się do jednego, wcześniej wybranego, modułu obligatoryjnego.
Szczegółowe informacje na temat "Ścieżki SMART" dla MŚP dostępne są na stronie: www.parp.gov.pl Szczegółowe informacje na temat "Ścieżki SMART" dla dużych firm dostępne są na stronie: www.gov.pl
Nasi konsultanci posiadają wiedzę i doświadczenie w pracy przy tego typu projektach. Zapraszamy do kontaktu:
Radosław Ostrówka
Konsultant

693 565 690
ostrowka@pracodawcy.info.pl
Grażyna Popielewska
Konsultant

605 900 626
popielewska@pracodawcy.info.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ