Podsumowaliśmy 2020 rok! Zgromadzenie Ogólne Członków Pracodawców Pomorza i Kujaw - 30.06.2021

Dodano: 30.06.2021
Za nami Zgromadzenie Ogólne firm członkowskich Pracodawców Pomorza i Kujaw, które zorganizowaliśmy w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy. Członkowie zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności organizacji w 2020r. A był to czas pełen wyzwań wynikających ze skutków  pandemii COVID 19. Dlatego aktywność związku skupiła się przede wszystkim na potrzebach firm członkowskich dotyczących radzenia sobie z tą sytuacją kryzysową.
Koronakryzys wynikający z zagrożenia epidemiologicznego i zamknięcia gospodarki wpłynął na ograniczenie produkcji czy świadczenia usług. Nastąpiły przestoje w dostawach, a co za tym idzie spadek przychodów ze sprzedaży. Pojawiły się zatory płatnicze w łańcuchu dostaw. Zmniejszony zakres działalności i problemy z płatnościami  spowodowały, iż przedsiębiorstwom brakowało środków finansowych na zapłatę głównych należności, a inwestowanie w  rozwój  stało się sprawą drugoplanową. Konieczne było uruchomienie pomocy państwa zapewniające w wielu firmach płynność finansową i utrzymanie miejsc pracy.
Omawiany 2020 rok postawił przedsiębiorców przed szeregiem problemów społeczno-gospodarczych. Legislacyjny bałagan, brak perspektywicznego myślenia u rządzących, przestoje w działalności, konieczność redukcji etatów, praca zdalna na szeroką skalę i wprowadzanie nowych podatków. A wszystko to w cieniu pandemii, która odcisnęła na polskiej gospodarce i kondycji przedsiębiorców ogromne i niespotykane dotąd piętno. Faktyczne skutki tego kryzysu poznamy dopiero  pod koniec 2021 roku. To będzie ważna lekcja na przyszłość, do której już dzisiaj musimy się przygotowywać.Członkowie organizacji ustalili plan działania na  kolejnych 12 miesięcy. Będą rozwijane sieci współpracy i grupy zakupowe. Kontynuowana  będzie współpraca z administracją i związkami zawodowymi oraz  reprezentowanie interesów przedsiębiorców z naszego regionu w strukturze Pracodawców RP. Zakładamy też dalsze współdziałanie z instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi czy lokalną społecznością. Będziemy wykonywać nadal różnorodne usługi szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorców oraz uczestniczyć w projektach wspierających rozwój biznesu. Planujemy ponadto konferencje z praktykami biznesu.  W zależności od tego, czy możliwe będą spotkania grupowe, nie zapomnimy też  o spotkaniach integracyjnych i networkingowych.

CZYTAJ RÓWNIEŻ