Podsumowaliśmy 2021 rok! Zgromadzenie Ogólne Członków Pracodawców Pomorza i Kujaw - 06.06.2022r.

Dodano: 07.06.2022
Za nami Zgromadzenie Ogólne firm członkowskich Pracodawców Pomorza i Kujaw, które zorganizowaliśmy w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy. Członkowie zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności organizacji w 2021 roku. A był to czas pełen wyzwań wynikających ze skutków pandemii COVID 19 i kryzysu gospodarczego. Dlatego aktywność związku skupiła się przede wszystkim na potrzebach firm członkowskich dotyczących radzenia sobie z tą sytuacją kryzysową.
Pracodawcy Pomorza i Kujaw to jedna z najstarszych organizacji zrzeszających przedsiębiorców w naszym regionie. Mimo trudnych uwarunkowań rynkowych i politycznych, nasz związek działa prężnie. Wspólnie, w gronie firm ukierunkowanych na rozwój, prowadzimy dialog z administracją. Dbamy o podwyższanie standardów pracy. I wreszcie rozwijamy nasze firmy, wdrażając innowacje. Razem rozwijamy biznes, za co dziękujemy wszystkim firmom członkowskim! Nie zatrzymała nas nawet pandemia. Nasze cele byłyby łatwiejsze i szybsze do osiągnięcia, gdyby rozwojowi przedsiębiorstw lepiej sprzyjało ich otoczenie. Niestety wiele inicjatyw wstrzymuje lub uniemożliwia niepewność. I nie wynika ona jedynie z trwającej wojny w Ukrainie. To także chaos prawny. To coraz wyższe koszty prowadzenia biznesu, co wynika z inflacji i kryzysu energetycznego. To problemy w dostępie do finansowania inwestycji. Czy mamy na to wpływ? Oczywiście, że tak - o ile działamy wspólnie! I do tej współpracy namawiamy również przedstawicieli administracji. Polityka proinnowacyjna, stabilne prawo gospodarcze i podatkowe. Tego potrzebują dziś przedsiębiorcy dla lepszego jutra!
Niezależnie od trudnego otoczenia w naszej organizacji staramy się wspierać przedsiębiorców. Jesteśmy ważną platformą biznesowej integracji i wymiany informacji. Rozwijamy sieci współpracy i grupy zakupowe. Organizujemy wiele spotkań networkingowych, konferencji, seminariów i webinariów. Prowadzimy doradztwo proinnowacyjne. Wszystko po to, aby poznawać się, inspirować, współpracować i rozwijać! 
Członkowie organizacji ustalili plan działania na kolejnych 12 miesięcy. Będą rozwijane sieci współpracy i grupy zakupowe. Kontynuowana będzie współpraca z administracją i związkami zawodowymi oraz reprezentowanie interesów przedsiębiorców z naszego regionu w strukturze Pracodawców RP. Zakładamy też dalsze współdziałanie z instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi czy lokalną społecznością. Będziemy wykonywać nadal różnorodne usługi szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorców oraz uczestniczyć w projektach wspierających rozwój biznesu. Planujemy ponadto konferencje z praktykami biznesu. W zależności od tego, czy możliwe będą spotkania grupowe, nie zapomnimy też o spotkaniach integracyjnych i networkingowych.

CZYTAJ RÓWNIEŻ