Stanowisko Rady Pracodawców RP w sprawie zatrzymania Rafała Baniaka

Dodano: 01.02.2023
Dzisiaj doszło do zatrzymania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Rafała Baniaka, Prezesa Pracodawców RP, Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego.
Rada Pracodawców RP, w której pracach uczestniczymy, wyraziła stanowczy sprzeciw wobec sposobu zatrzymania Rafała Baniaka i nadużywania tego środka zapobiegawczego przez organy ścigania.

CZYTAJ RÓWNIEŻ