Stanowisko w sprawie konsultacji dot. nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - Aktualności - pracodawcy.info.pl

Stanowisko w sprawie konsultacji dot. nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Dodano: 25.06.2024
W obliczu nadchodzących zmian legislacyjnych, alarmujemy o poważnych zagrożeniach związanych z ograniczonymi konsultacjami oraz brakiem odpowiedniej kampanii informacyjnej dotyczącej nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa. 

W szczególności dotyczy to nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC).
Problemy z konsultacjami wynikają z następujących elementów:
Ograniczona liczba uczestników: Do konsultacji publicznych zaproszono jedynie wybrane podmioty, co oznacza, że wiele sektorów gospodarki zostało całkowicie pominiętych. Ograniczenie to dotyczy szczególnie sektorów, które po raz pierwszy będą objęte nowymi regulacjami.

Krótki termin konsultacji: Konsultacje zostały zaplanowane na zbyt krótki czas (30 dni), co jest niewystarczające, biorąc pod uwagę skalę zmian i liczbę podmiotów, na które wpłyną nowe przepisy.

Brak świadomości podmiotów objętych ustawą: Podmioty z sektorów nieobjętych dotychczas dyrektywą NIS mają niską świadomość nadchodzących obowiązków, co może prowadzić do ich nieprzygotowania na wdrożenie nowych wymogów.
Problemem jest również brak odpowiedniej kampanii informacyjnej, która w prosty sposób omawiałaby nowelizację ustawy.  
Nieprzejrzyste procedury: Nowelizacja wprowadza rygorystyczne i nieprzejrzyste procedury, które mogą prowadzić do dyskryminacji dostawców na podstawie niemierzalnych kryteriów politycznych.

Wysokie koszty wdrożenia: Nowe przepisy nałożą na przedsiębiorstwa obowiązki związane z regularnymi audytami bezpieczeństwa systemów informatycznych, co wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi.

Brak wsparcia dla sektora teleinformatycznego: Procedura uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka (DWR) jest niejasna i arbitralna, a jednocześnie ogranicza możliwości odwoławcze, co może wpłynąć negatywnie na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.
W związku z tym, apelujemy o przedłużenie okresu konsultacji publicznych oraz zaproszenie do nich szerszego grona reprezentantów wszystkich sektorów, które zostaną objęte nowymi regulacjami. 

Konieczne jest zapewnienie, że wprowadzane zmiany będą służyć bezpieczeństwu i dobru publicznemu, jednocześnie nie stawiając nieuzasadnionych barier dla rozwoju przedsiębiorczości. 

Zachęcamy wszystkich pracodawców do aktywnego udziału w konsultacjach oraz śledzenia informacji na temat zmian legislacyjnych, aby być odpowiednio przygotowanym na nowe obowiązki.
Stanowisko powstało w ramach projektu „Dialog Pracodawców Pomorza i Kujaw” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

CZYTAJ RÓWNIEŻ