Tarcza Antykryzysowa - wsparcie dla mikroprzedsiębiorców

Dodano: 03.04.2020
Z dniem 1 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy umożliwiające uruchomienie pomocy dla firm w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Poniżej prezentujemy aktywne od dnia 01.04.2020 r. formy wsparcia, z jakich mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy. Niebawem zostaną uruchomione również inne formy wsparcia, o których będziemy informować (np. dofinansowanie do wynagrodzeń). Zachęcamy do skorzystania lub przekazania informacji kontrahentom – mikroprzedsiębiorcom. 
Zwolnienie ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020r.
Możliwe jest zawnioskowanie o zwolnienie przez trzy miesiące z obowiązku opłacenia składek do ZUS (za marzec, kwiecień i maj 2020). Zwolnienie dotyczy mikroprzedsiębiorców - płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób, jak i samozatrudnionych i działali przed 01.02.2020 roku.
Szczegóły uzyskania wsparcia: https://bit.ly/2R8OkMS
Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych.
Świadczenie wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył kwoty 15681,00 zł. Rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego 2020 roku, a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.
Szczegóły uzyskania wsparcia: https://bit.ly/2xGTaKu
Niskoprocentowe pożyczki.
Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł. Pożyczka udzielana jest jednorazowo. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 %.
UWAGA! Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia.
Szczegóły uzyskania wsparcia:
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy: https://bit.ly/2JxiHbE
Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu: https://bit.ly/2X3xS4g
Analogiczne, wsparcie oferują wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy, stąd zalecamy śledzenie stron internetowych tych instytucji.
Jesteśmy do dyspozycji naszych firm członkowskich.
Zapraszamy do przesyłania pytań na biuro@pracodawcy.info.pl
Pracownicy biura Pracodawców Pomorza i Kujaw są też dostępni telefonicznie:
• Radosław Ostrówka +48 693 565 690
• Dorota Filarecka – Stanek +48 661 528 001
• Lech Światły +48 661 528 009
• Lucyna Rybacka +48 887 788 988

CZYTAJ RÓWNIEŻ