Wsparcie unijne na wdrożenie nowej technologii dla MŚP

Dodano: 14.03.2023
Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił właśnie konkurs w ramach działania 3.2 „Kredyt Technologiczny” w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Dostępna tu dotacja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw spłaci część kapitałową kredytu zaciągniętego w banku współpracującym z organizatorem konkursu. Aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie, przedsiębiorca musi uzyskać promesę kredytową z banku, potwierdzającą jego zdolność kredytową do realizacji inwestycji.  
Dotacja wspiera wdrożenie nowej technologii - opracowanej przez firmę samodzielnie, bądź we współpracy z jednostką naukowo-badawczą. Jest też opcja jej nabycia. Rezultatem końcowym ma być uruchomienie na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych (przynajmniej w skali przedsiębiorstwa) produktów lub usług. Celem inwestycji ma być wdrożenie w przedsiębiorstwie opisanej we wniosku technologii, a nie nabycie środków trwałych, w których ta technologia została zawarta. 
W ramach dotacji można sfinansować m.in.:
- zakup środków trwałych (urządzenia, maszyny), 
- zakup robót i materiałów budowlanych (nie więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych),
 
- zakup 
wartości niematerialnych i prawnych, 
wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, 
- wydatki związane z uzyskiwaniem patentów.
Nabór wniosków w konkursie od 23 marca 2023 r. do 31 maja 2023r. 
Maksymalna intensywność wsparcia dla przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego:
-
 dla mikro małych  60 % wartości kosztów kwalifikowalnych. 
dla średnich 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych.
Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Nasi konsultanci posiadają wiedzę i doświadczenie przy opracowaniu i wdrażaniu projektów unijnych. Zapraszamy do kontaktu!

 

CZYTAJ RÓWNIEŻ