Rekordowy rok w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Dodano: 12.01.2021
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podsumowała 2020 rok. Pomimo pandemii Covid-19 to rekordowy rok dla Spółki – 48 wydanych decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji o łącznym nakładzie ponad 1,6 mld zł. Inwestycje przyczyniły się do powstania 710 nowych miejsc pracy, a ponad 6 tys. stanowisk zostało utrzymanych. Rok 2020 nie był łatwy zarówno dla społeczeństwa, jak i całej gospodarki, mimo tego wzrosła liczba przedsiębiorstw, które dołączyły do grona inwestorów Polskiej Strefy Inwestycji. Pandemia nie wstrzymała także planów inwestycyjnych Pomorskiej SSE i w czerwcu 2020 roku Spółka oddała do użytku m.in. nową drogę w Podstrefie Grudziądz. Ponadto powstała nowoczesna przestrzeń w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym Space4Makers, która umożliwi realizację innowacyjnych projektów.
- Wydaliśmy 48 decyzji o wsparciu, z czego 29 dla małych i średnich przedsiębiorstw. Co więcej aż 34 to firmy z kapitałem polskim, co niewątpliwie świadczy o sile naszej lokalnej gospodarki. Nowe inwestycje to także ponad 700 nowych, jakościowych miejsc pracy, które będą miały pozytywny wpływ na region. Obserwujemy, że pomimo wyzwań jakie stoją obecnie przed światową gospodarką, polskie przedsiębiorstwa wykazują dużą mobilizację i potencjał do dalszego rozwoju - podsumowuje skalę inwestycji Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w połowie czerwca 2020 roku w Grudziądzu oddała do użytku nową drogę. Ponad kilometrowy odcinek skomunikował 27,53 ha terenów Podstrefy Grudziądz. Na efekty nowej inwestycji nie trzeba było długo czekać, ponieważ już w październiku tego samego roku Spółka pozyskała na ten teren nowego inwestora. Największy producent styropianu firma Termo Organika wybuduje w Podstrefie Grudziądz nowoczesną fabrykę, inwestując ponad 25 mln zł.
- Inwestycja to spełniona obietnica złożona podczas otwarcia ulicy Polskiej Strefy Inwestycji. Cieszymy się, że nasze działania w tak krótkim czasie przekładają się na pozyskanie nowych inwestorów, którzy zwiększają potencjał całego regionu – podkreśla Przemysław Sztandera.
Głównym celem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dobie pandemii Covid-19 i związanym z nią kryzysem było wsparcie udzielane przedsiębiorcom. Spółka powołała Zespół ds. Tarczy Antykryzysowej, który oferuje ekspercie doradztwo w zakresie prawnym i finansowym. Ponadto wdrożyła procedurę odraczania oraz rozkładania na raty opłat administracyjnych i czynszów dla najemców Parków Technologicznych, którzy spełnili odpowiednie warunki. Podjęte działania przyczyniły się do zabezpieczenia pracodawców oraz ochrony miejsc pracy, w firmach, które w okresie pandemii zaprzestały działalności gospodarczej lub ją ograniczyły.

CZYTAJ RÓWNIEŻ