Doradztwo - Nasze działania - pracodawcy.info.pl

Doradztwo

Oferujemy przedsiębiorcom analizę i pomoc we wdrażaniu potrzeb rozwojowych oraz praktyczne informacje związane z nawiązaniem współpracy z nowymi partnerami. Pomagamy w przygotowaniu i wdrożeniu planów strategicznych, zapewniamy konsultacje i opinie eksperckie w różnych obszarach dotyczących funkcjonowania firmy. Nasze usługi doradcze mogą być dofinansowane ze środków unijnych, ponieważ posiadamy akredytację w Bazie Usług Rozwojowych. O wysokiej jakości naszej oferty doradczej świadczy również status Ośrodka Innowacji. Dysponujemy zespołem doświadczonych konsultantów, zwłaszcza w dziedzinie doradztwa strategicznego, marketingu, zarządzania i finansowania rozwoju. Na życzenie klienta chętnie przedstawimy referencje.  

poznaj naszych ekspertów
kliknij tutaj

Doradztwo w finansOWANIU, marketingu, administracji i organizacji firmy:

 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji lub zmiany zakresu działalności gospodarczej,
 • analiza struktury organizacyjnej i metod zarządzania,
 • analiza powiązań osobowych i kapitałowych firmy,
 • audyt ochrony danych osobowych i opracowanie niezbędnej dokumentacji,
 • ocena oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • opracowanie biznes planów na potrzeby wniosku dotacyjnego, kredytu, pożyczki, leasingu,
 • sporządzanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej o środki pomocowe na powstawanie i rozwój przedsiębiorstw,
 • sporządzanie prognoz finansowych,
 • opracowanie strategii rozwoju firmy, w tym strategii marketingowych, czy społecznej odpowiedzialności,
 • doradztwo z zakresu prawa pracy oraz prawa podatkowego,
 • współtworzenie strategii wizerunkowej marki.

Doradztwo proinnowacyjne:

 • przeprowadzenie audytu innowacyjności obejmującego przede wszystkim analizę pozycji rynkowej, finansów, organizacji i zarządzania, dojrzałości technologicznej firmy,
 • doradztwo we wdrożeniu innowacji, w tym identyfikacja technologii, pomoc w określeniu modelu biznesowego,
 • wsparcie w poszukaniu partnera dla wspólnej realizacji prac B+R i nowego produktu,
 • pomoc w negocjacjach  i zawarciu umowy z dostawcą technologii,
 • analiza opłacalności inwestycyjnej i komercjalizacji innowacyjnych pomysłów,
 • pomoc w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym uzyskaniu ochrony tej własności,
 • doradztwo w prowadzeniu współpracy z jednostkami naukowymi,
 • pomoc w inicjowaniu powiązań kooperacyjnych, w tym klastrów,
 • doradztwo dot. bezpieczeństwa cyfrowego informatycznego,
Szczegółową ofertę chętnie przygotowujemy na indywidualne zapytanie. 
Kontakt w sprawie usług doradczych:
Hanna Wygocka
dyrektor biura

+48 601 627 581
+48 52 524 09 20
wygocka@pracodawcy.info.pl

Referencje 
od naszych klientów

"Pracodawców Pomorza i Kujaw cenimy przede wszystkim za kompetencje i rzetelność. 

Nasza dotychczasowa współpraca w ramach wsparcia doradczo-szkoleniowego wzmocniła umiejętności interpersonalne i sprzedażowe naszych pracowników.

Zrealizowaliśmy też projekt unijny, który pozwolił nam na umiędzynarodowienie oferowanych produktów."

Hanna Makowska, prezes zarządu Kreator sp. z o.o. sp.k. 

"Z konsultantami Pracodawców Pomorza i Kujaw zrealizowaliśmy wsparcie szkoleniowo-doradcze. 

Dzięki temu znacząco usprawniliśmy procesy i opracowaliśmy strategię rozwoju firmy. 

Teraz wiemy, jakie działania podejmować, aby utrzymać nasz zespół i wzmocnić rozpoznawalność marki na rynku."

Magdalena Wojnarowska, wiceprezes zarządu firmy GEMIPAP sp. z o.o. 

"Dzięki wieloletniej współpracy z Pracodawcami Pomorza i Kujaw podnieśliśmy umiejętności marketingowe, sprzedażowe i komunikacyjne naszej kadry. 

Wprowadziliśmy na rynek krajowy i zagraniczny znacząco udoskonalone produkty. 

Skorzystaliśmy z fachowego doradztwa, dzięki któremu otrzymaliśmy i rozliczyliśmy dotacje na inwestycje, prace B+R i rozwój kluczowych kompetencji pracowników. 

Lidia Mazur, dyrektor marketingu i prokurent Polmass S.A.

"Korzystając z usług doradczych Pracodawców Pomorza i Kujaw, zdobyliśmy dotację i zbudowaliśmy najnowocześniejsze w Polsce laboratorium umożliwiające badania innowacyjnych kabli. 

Teraz możemy odpowiadać na potrzeby światowego rynku. 

Opracowujemy i wprowadzamy do naszej oferty kable na coraz to wyższe napięcia."

Piotr Mirek, członek zarządu TELE-FONIKA Kable S.A.

"Współpracujemy z konsultantami Pracodawców Pomorza i Kujaww zakresie internacjonalizacji naszych produktów. 

Z ich wsparciem złożyliśmy wniosek o dofinansowanie, uzyskaliśmy i rozliczyliśmy dotację na działania promocyjne. 

Dzięki temu mamy szansę wejść na rynki zagraniczne i zwiększyć przychody ze sprzedaży."

Robert Szarata, prezes zarządu Wise People sp. z o.o.

"Wieloletnie doradztwo konsultantów Pracodawców Pomorza i Kujaw pozwoliło znacząco unowocześnić naszą linię produkcyjną. 

Zbudowaliśmy także własny dział badawczo-rozwojowy.

 Teraz samodzielnie opracowujemy innowacyjne produkty.

 Dzięki tej współpracy Polder sp. z o.o jest firmĄ nowoczesnĄ i zdolnĄ sprostaĆ nowym wyzwaniom rynkowym."

Tadeusz Przymus, prezes zarządu Polder sp. z o.o.